dimarts, 22 de març de 2022
CONSELLS IMMOBILIARIS

Punts de càrrega elèctrics comunitaris. És necessari contractar una assegurança?

La venda de cotxes elèctrics va en augment, ja que aquest tipus de vehicles són més respectuosos amb el medi ambient. La legislació secunda totalment la instal·lació de punts de càrrega elèctrics  i la inversió es recupera aviat gràcies a les diferents bonificacions i a l'estalvi respecte a la gasolina i al dièsel.

En edificis de nova construcció, un Reial decret de 2014 obliga al fet que ja portin una preinstal·lació, la qual cosa facilita la posterior instal·lació dels punts de càrrega que siguin necessaris.


En moltes comunitats, serà necessari realitzar una instal·lació nova i prèviament caldrà informar per escrit, de manera oficial, al president de la comunitat o a l'administrador, que es realitzarà la instal·lació. Tal com indica la Llei 49/1960 de juliol, de Propietat Horitzontal en l'article 17 punt 5:


La instal·lació d'un punt de recàrrega de vehicles elèctrics per a ús privat en l'aparcament de l'edifici, sempre que aquest se situï en una plaça individual de garatge, només requerirà la comunicació prèvia a la comunitat. El cost d'aquesta instal·lació i el consum d'electricitat corresponents seran assumits íntegrament pel o pels interessats directes en aquesta.


Assegurar el punt de càrrega elèctric

Encara que no és obligatori disposar d'una assegurança, els nostres col·laboradors de Perea Grup Corredoria d'Assegurances recomanen tenir aquests elements assegurats. En el cas que hi hagi un sinistre derivat de la instal·lació elèctrica i causi danys, si no existeix cap cobertura els danys no quedarien coberts.


Els punts de càrrega elèctrics queden coberts per la cobertura de danys elèctrics de l'assegurança de la comunitat. En el cas que la cobertura actual no inclogui els punts de càrrega elèctrics, haurà de contractar-se una ampliació de la cobertura actual perquè quedin inclosos. Aquesta cobertura pot ser comunitària o privativa, depenent de si la instal·lació és de la comunitat o és particular.


A GuinotPrunera col·laborem amb Perea Grup Corredoria d'Assegurança per assessorar els nostres clients en la contractació de tot tipus d'assegurances.


Si estàs pensant en canviar d'administrador de comunitats pots demanar-nos un pressupost a mesura aquí.


Proporcionamos un servicio integral en las áreas de Consultoría e Intermediación Inmobiliaria, Gestión de Patrimonios y Administración de Comunidades.