AVÍS LEGAL

En virtut del que estipula l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'informa a l'usuari que el domini www.guinotprunera.com pertany, com a titular a:


GUINOT PRUNERA, S.L. (en endavant, GUINOTPRUNERA)


NIF: B-64.201.494

Carrer Rosselló, 250

Barcelona (08008 - Barcelona)

www.guinotprunera.com

Inscrita en el Registre Mercantil de BARCELONA amb número de Tom 38.579, Foli 82 , Full nº B-327.392, Inscripció 4.


CONDICIONS D'ÚS

L'ús d'aquesta web es regirà per les presents condicions, incloent els continguts i serveis posats a disposició dels usuaris. És per això que des de GUINOTPRUNERA li preguem que llegeixi atentament aquestes condicions ja que contenen tota la informació relativa als seus drets i obligacions.

Ha de saber que amb el mer accés a la website ja se’l considera com "usuari" de la mateixa i amb això accepta expressament, de forma automàtica i voluntària, les condicions vigents en cada moment. En cas que no desitgi acceptar-les se li recomana no seguir fent ús de la website. Cal destacar que l'accés a www.guinotprunera.com és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre.

GUINOTPRUNERA es reserva el dret, en exclusiva i en qualsevol moment, a revisar les presents condicions per a introduir modificacions derivades de canvis legislatius o per decisions corporatives, es compromet a publicar i, amb això informar de les variacions que poguessin afectar els usuaris. Aquestes modificacions s'entendran acceptades quan l'usuari segueixi fent ús del website.

Així mateix, GUINOTPRUNERA es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, l'estructura i disseny de la web, així com els serveis o continguts. Amb aquests mateixos termes, durant les tasques de modificació, reparació, actualització o millores es podrà suspendre l'accés a la website.

Podria passar que derivat de les modificacions en la website descrites en el paràgraf anterior s'incloguessin nous continguts o serveis que a més d'estar subjectes a aquestes condicions d'ús també ho estiguessin a condicions particulars o especials que ampliessin o substituïssin les presents. En cas que hi hagués alguna discordança entre les generals i les particulars, prevaldrà l'estipulat en aquestes últimes.


OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DELS USUARIS

Durant l'ús de la present website, l'usuari es compromet a no contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic. Queda prohibit l'ús amb fins il·lícits, enganyosos, malintencionats o lesius per GUINOTPRUNERA o tercers. Per tant, l'ús ha de ser adequat i correcte, abstenint-se l'usuari a realitzar conductes nocives a la imatge, interessos i/o drets de GUINOTPRUNERA i/o tercers o danyi, inutilitzi o sobrecarregui la website. Així mateix, s'ha d'abstenir d'accedir, utilitzar i / o manipular les dades de GUINOTPRUNERA.

L'usuari es compromet a facilitar informació veraç a través de les comunicacions amb GUINOTPRUNERA, constituint-se com a únic responsable dels danys o perjudicis que pogués causar aquesta informació, per ser inexacta o falsa, tant a GUINOTPRUNERA com a tercers.

GUINOTPRUNERA adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l'existència de virus. Això no obstant, s'ha de tenir en compte que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics no són enterament fiables pel que GUINOTPRUNERA no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin incidir en els sistemes informàtics, documents i/o fitxers de l'usuari. Preguem als usuaris que s'abstinguin d'introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o sistemes físics o lògics que puguin provocar danys a GUINOTPRUNERA o tercers.

GUINOTPRUNERA es reserva el dret a emprendre les accions legals necessàries en defensa dels seus interessos o suspendre temporalment, i sense previ avís, l'accessibilitat a la website amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.


PROPIETAT INTEL-LECTUAL I INDUSTRIAL. ADMISSIÓ DE BACKLINCKS / HIPERLINKS

Permís per reproduir fotografies

Els continguts, les fotografies, vídeos, els dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques o qualsevol altre signe que pugui ser susceptible de comercialització o ús industrial mostrats a la web són propietat de GUINOTPRUNERA, o de tercers titulars que hagin autoritzat degudament la seva inclusió en la web o en qualsevol xarxa social on GUINOTPRUNERA sigui present, excepte en aquells casos en què hi hagi una indicació expressa en contra, i estan protegits, entre d'altres, per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Queda prohibida la reproducció de la present website, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de GUINOTPRUNERA. Sense perjudici, l'usuari tindrà el dret a crear enllaços a la pàgina de la website per a l'ús privat i no comercial subjecte a diferents condicions, reservant GUINOTPRUNERA el dret a sol·licitar, en qualsevol moment, l'eliminació immediata de qualsevol enllaç a la web. Les condicions són:

  • Serà un dret revocable i no exclusiu.
  • No podrà donar a entendre que GUINOTPRUNERA recomana aquest lloc web, serveis o productes ni falsejar la seva relació.
  • No ha d'incloure continguts considerats de mal gust, obscens, ofensius controvertits, incitadors a la violència o discriminació per sexe, raça o religió, contraris a l'ordre públic o il·lícit.
  • L'enllaç d'adreçar a la web, sense que es permeti la reproducció com a part del seu web o dins d'un dels seus frames o crear un navegador sobre qualsevol de les pàgines de la web.

GUINOTPRUNERA no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tenguin establerts enllaços amb destinació a la website. Per aquest motiu, no es fa responsable de qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.

GUINOTPRUNERA ostenta la titularitat dels signes distintius identificatius de la seva societat, de manera que prohibeix la reproducció, imitació, utilització o inserció d'aquests signes distintius sense la nostra deguda autorització.


RESPONSABILITAT DE L'EMPRESA

GUINOTPRUNERA no es fa responsable de les deficiències del servei del seu proveïdor de serveis, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades de qualsevol tipus de navegador, així com d'aquelles derivades d'interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

Tant l'accés a la website com l'ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Per tant, GUINOTPRUNERA no es responsabilitza de les conseqüències que pogués ocasionar aquest ús o accés a la informació i únicament procedirà a l'eliminació, el més aviat possible, dels continguts que poguessin generar algun tipus de dany o perjudici, sempre que així es notifiqui o tingui coneixement efectiu.

GUINOTPRUNERA no respondrà dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que s'ocasionin al sistema informàtic de l'usuari, fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, quan tinguin origen en un virus provinent de l'ordinador de l'usuari, mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix, d'avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivats per causes alienes a GUINOTPRUNERA.


NORMES D'US DE LA PESTANYA BLOG

A la secció Blog s’informa sobre novetats, serveis oferts, dades d'interès i qualsevol informació general relacionada amb el GUINOTPRUNERA. La present website no ofereix la possibilitat de participar als usuaris amb els seus comentaris a les entrades publicades per GUINOTPRUNERA a la secció Blog.

GUINOTPRUNERA recomana als usuaris que, sota la seva responsabilitat, llegeixin atentament les presents condicions específiques si pretenen participar doncs amb aquesta s'entendran acceptades les presents normes d'ús íntegrament. En cas de no estar d'acord amb aquestes normes, es suggereix a l'usuari la seva no participació.


RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

L'ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través d’aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

Si vostè està contractant com a consumidor, res en la present clàusula afecta els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.

Proporcionamos un servicio integral en las áreas de Consultoría e Intermediación Inmobiliaria, Gestión de Patrimonios y Administración de Comunidades.