Texto 1

Des de 1905 fent créixer patrimonis immobiliaris!

Som especialistes en gestió de patrimonis immobiliaris en lloguer. Treballem tant amb petits propietaris com amb grans inversors i fons patrimonials, establint el pla d’acció que s’adapta a cada cartera patrimonial i assegurant el màxim benefici per a la propietat.

 
Experiència
 
Portem des de 1905 especialitzats en l'administració de patrimonis. Gestionem un gran volum d'immobles per a tota mena de clients.
 
Proximitat
 
L’administrador manté una relació directa i propera amb el propietari per conèixer les necessitats i expectatives entorn al seu patrimoni i oferir-li les solucions més adequades.
 
Eficàcia
 
Comptem amb un departament que treballa en exclusiva controlant i optimitzant processos i realitzem consultories externes que avalen la seva qualitat.
 
Transparència
 
Proporcionem a cada propietari un accés online per consultar en temps real la gestió dels seus immobles. A més, enviem un informe detallat per correu electrònic o postal en l’idioma seleccionat.
 
Innovació
 
Apostem per la implantació de les últimes tecnologies per facilitar la comunicació amb propietaris i llogaters, el pagament de les rendes i la resolució d’incidències.
 
Control de morositat
 
Realitzem una minuciosa selecció d’inquilins i un rigorós control de compliment de les condicions contractuals, la qual cosa ens permet mantenir un baix índex de morositat.
 

T’oferim una gestió integral per al lloguer dels teus immobles, encarregant-nos de totes les gestions i assegurant-ne la màxima rendibilitat.

T’ajudem?
Propietari particular
 

Relació amb llogaters

 • - Selecció de llogaters i anàlisi de solvència, un cop realitzada la gestió comercial.
 • - Representació de la propietat i mediació en conflictes.
 • - Gestió d’incidències i reclamacions de llogaters.

Gestió economicoadministrativa

 • - Assessorament, redacció, signatura i formalització de contractes i renovacions.
 • - Gestió de fiances davant l’INCASÒL.
 • - Cobrament i actualització de rendes i control de morositat.
 • - Repercussió de despeses i increments legals.
 • - Control d’ocupació: venciments, renovacions, resolucions de contractes i fe de vida.
 • - Lliurament periòdic de liquidacions detallades a la propietat.
 • - Contractació d’assegurances, obertura i seguiment de sinistres.
 • - Tramitació i liquidació d’impostos (IRPF, IVA, no residents).
 • - Contractació i canvis de titularitat de serveis i subministraments.
 • - Control i revisió de contractes amb proveïdors.

Gestió tècnica

 • - Tramitació de cèdules d’habitabilitat i certificats d’eficiència energètica.
 • - Sol·licitud i tramitació de la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE).
 • - Posada a punt de l’immoble: neteja, buidatge, reparacions.
 • - Manteniment preventiu, assessorament tècnic i seguiment d’obres de conservació i millora, en col·laboració amb empreses seleccionades per la seva qualitat de servei.
 • - Gestió de llicències.
 • - Sol·licitud de pressupostos i gestió de subvencions públiques.

Serveis addicionals

 • - Assessorament jurídic (desnonaments, herències, particions de patrimoni).
 • - Assessorament fiscal.
 • - Assessorament laboral i contractació d’empleats de la finca.

 
Inversors i societats patrimonials
 

Consultoria

 • - Anàlisi del patrimoni i estudi de rendibilitat.
 • - Estudi d’eficiència i reducció de costos (Cost Cutting Projects).
 • - Definició i implementació de l’estratègia patrimonial.
 • - Auditoria de Facilities
 • - Anàlisi d’oportunitats d’inversió (Due Diligence)
 • - Assessorament jurídic, fiscal i financer.

Property management

 • - Comercialització: valoració, estratègia de màrqueting i publicitat.
 • - Gestió de la demanda i selecció de llogaters.
 • - Assessorament jurídic, redacció i signatura de contractes.
 • - Contractació d’assegurances i seguiment de sinistres.
 • - Gestió econòmica d’arrendaments: cobraments de rendes, venciments, renegociacions, renovacions i cancel·lacions.

Project management

 • - Propostes de manteniment, rehabilitació i millora dels immobles.
 • - Desenvolupament de projectes en col· laboració amb empreses seleccionades per la seva qualitat i garantia d’execució.
 • - Gestió de llicències i subvencions.

Facility management

 • - Neteja
 • - Manteniment
 • - Consergeria i seguretat.
 • - Jardineria

Juntem la globalitat dels serveis i l'atenció personalitzada a parts iguals. Ens agrada parlar clar, ser honestos i trencar els estereotips immobiliaris.