divendres, 18 de març de 2022
CONSELLS IMMOBILIARIS

Ajudes del Fons Next Generation per a la rehabilitació d’edificis

La Generalitat de Catalunya ha anunciat les línies d’inversió principals del Fons Next Generation provinents de la Unió Europea

Per al sector de l’habitatge es reservaran uns 640 milions d’euros i amb aquests fons s’espera sumar esforços entre les administracions i el sector immobiliari per a la promoció i rehabilitació d’habitatges.


Què són els Fons Next Generation?


Són un instrument excepcional de recuperació econòmica postcovid que el Consell Europeu ha acordat per als Estats Membres.

Una part important d'aquest Programa d'Ajudes està destinat a les actuacions de rehabilitació, amb criteris de sostenibilitat, dels edificis.

Els objectius són la millora de l'eficiència energètica dels edificis, la integració de fonts d'energia renovable, així com millores en l'accessibilitat i conservació de les finques.


Qui pot optar a aquestes ajudes?


Són destinataris últims, entre d’altres, les comunitats de propietaris i les agrupacions de comunitats de propietaris.


Quins requisits s’han de complir per optar a aquestes ajudes?


Els edificis han de tenir almenys el 50% de la seva superfície construïda sobre rasant, exclosa la planta baixa, d'ús residencial.

Les actuacions a realitzar hauran de comptar amb l'acord de la comunitat i amb les autoritzacions administratives corresponents, quan sigui preceptiu.

Les obres de rehabilitació de l’edifici hauran d'obtenir les millores de sostenibilitat requerides sobre la base de la zona climàtica en la qual es trobi la finca i a les característiques d'aquesta.


Quan es poden sol·licitar?


Seran les comunitats autònomes les que establiran les convocatòries. A Catalunya està previst que aquesta convocatòria s'obri al març de 2022.


En què consisteixen les ajudes?


Amb la finalitat de facilitar la realització d'aquestes millores en les finques, s'actuarà en diferents àmbits:

- Ajudes econòmiques directes a la rehabilitació (amb tractament especial per a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica).

- Còmodes condicions de finançament per a les comunitats de propietaris.

- Beneficis fiscals pel que respecta als moviments econòmics realitzats en execució d'aquest tipus d'obres.

- Modificació de la normativa d'aplicació en les Comunitats de propietaris, amb la finalitat d'afavorir els acords en aquestes matèries.


Quins passos ha de seguir la comunitat per sol·licitar-les?


En primer lloc, la comunitat ha d'acordar en reunió l'encàrrec d'un estudi previ de l'edifici, que permeti conèixer les actuacions necessàries per aconseguir els objectius de millora quant a sostenibilitat energètica, accessibilitat i actualització de la finca es refereix.

Aquest estudi estarà subvencionat (en la pròxima convocatòria d'ajudes es publicaran els detalls).


A GuinotPrunera fa més de 116 anys que estem especialitzats en l'administració d'immobles i comunitats. L'administrador manté una relació directa i pròxima amb els propietaris per conèixer les necessitats de la comunitat i oferir les solucions més adequades.

Assegurem una gestió de les comunitats 100% fiable i mantenim els comptes de les comunitats constantment actualitzades gràcies a la sincronització automàtica de dades.
Si esteu buscant un administrador de comunitats, contacteu-nos. Us oferirem un pressupost a mesura.

Proporcionamos un servicio integral en las áreas de Consultoría e Intermediación Inmobiliaria, Gestión de Patrimonios y Administración de Comunidades.