Texto 1

L’administració de qualitat, transparent i innovadora!

Sabem que l’habitatge és la principal inversió de les famílies. Per això a GuinotPrunera volem contribuir a preservar el seu valor, assegurant el manteniment de la comunitat i el correcte funcionament de tots els serveis.

 
Experiència
 
Fa més de 118 anys que estem especialitzats en l’administració d’immobles i comunitats i comptem amb un equip de professionals compromesos amb la filosofia de l’empresa.
 
Proximitat
 
L’administrador assignat manté una relació directa i propera amb els veïns per conèixer les necessitats de la comunitat i oferir les solucions més adequades en el mínim de temps.
 
Eficàcia
 
Assegurem una gestió de les comunitats 100% fiable. Comptem amb un departament que treballa en exclusiva controlant i optimitzant processos i realitzem consultories externes que avalen la seva qualitat.
 
Transparència
 
Mantenim els comptes de les comunitats constantment actualitzats gràcies a la sincronització automàtica de dades. Tots els propietaris reben un informe detallat per correu electrònic o postal en l’idioma seleccionat.
 
Gestió de l’estalvi
 
Portem un control rigorós de les despeses de la comunitat per millorar la tresoreria. Controlem la morositat i facilitem el pagament mitjançant instruments tecnològics.
 
Innovació
 
Facilitem la comunicació amb els nostres clients des de qualsevol lloc i en tot moment: accés online per al president a la informació de la comunitat a través de Web i WebApp i celebració de Juntes virtuals.

Comunitats de Propietaris

 

Oferim una administració a mida de cada comunitat, assegurant el compliment de la normativa vigent i el manteniment de tots els espais i serveis.

Gestió administrativa

 • - Constitució de la comunitat o traspàs d’informació de l’anterior administrador.
 • - Celebració de juntes i presentació de comptes anuals i pressupostos.
 • - Redacció d’actes i execució d’acords adoptats.
 • - Expedició de certificats.
 • - Custòdia de la documentació.

Gestió tècnica

 • - Manteniment preventiu, assessorant en les intervencions necessàries per complir amb la normativa i assegurar la conservació i millora de la finca.
 • - Sol· licitud de pressupostos, gestió i seguiment d’obres, en col· laboració amb professionals i empreses seleccionats per la seva qualitat de servei.
 • - Gestió de sinistres amb companyies d’assegurances.
 • - Resolució d’incidències i avaries.

Gestió econòmica

 • - Gestió comptable: cobrament de rebuts, pagament de factures i control de morositat.
 • - Liquidació d’impostos.
 • - Control pressupostari.
 • - Tancament de comptes anuals.

Serveis addicionals

 • - Assessorament jurídic i laboral.
 • - Contractació d’assegurances.
 • - Adaptació a la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).
 • - Gestió de permisos i llicències.

Proporcionamos un servicio integral en las áreas de Consultoría e Intermediación Inmobiliaria, Gestión de Patrimonios y Administración de Comunidades.