dimarts, 12 d’abril de 2022
CONSELLS IMMOBILIARIS

Es pot vendre el terrat d’una finca a un dels propietaris?

L'interès per l'ús dels terrats ha anat en augment, motiu pel qual es pot plantejar en les comunitats de propietaris la possibilitat de la compra del terrat per a ús privatiu.

El que es pot fer no és vendre el terrat sinó el dret d’ús exclusiu i excloent de tot ell o d’una part (amb la qual cosa, mai perdrà la seva naturalesa d’element comú).

En realitat, doncs, no és una venda: És una cessió a canvi d’una contraprestació.

Aquesta possibilitat està recollida en la normativa legal catalana en la LLEI 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, en l’article 553-43. Elements comuns d’ús exclusiu.


Per quina majoria s’hauria d’aprovar aquest acord?


Per prendre aquest acord, es requereix la unanimitat dels vots dels copropietaris.

Si, a la reunió, no assistís la totalitat dels titulars, es podria assolir la unanimitat si tots els presents (i representats) votessin a favor de la proposta i, en el termini d’un mes des de la recepció de l’acta, cap propietari dels absents manifestés, de manera fefaent, la seva oposició.


Té cost per a la comunitat la cessió d’ús del terrat?


Aquest acord representaria una modificació del Títol Constitutiu de la Propietat Horitzontal, la qual cosa implicaria despeses de Notari i Registre (s’acostuma a pactar que les assumeixi el comprador).

El dret d’ús exclusiu del terrat quedaria vinculat a la titularitat d’un element privatiu concret.

En cas de transmissió del departament de què es tractés (per venda, per herència), els posteriors propietaris mantindrien aquesta vinculació i el dret d’ús exclusiu que comporta.

Si no prosperés aquesta iniciativa, es podria contemplar una altra opció: el lloguer.

Si la durada de l’arrendament fos per més de 15 anys, caldria l’acord de 4/5 parts. Un lloguer per menys temps es podria pactar per majoria simple.


A GuinotPrunera oferim una administració a mida de cada comunitat, assegurant el correcte funcionament de tots els espais i serveis i el compliment de la normativa vigent.

Si estàs pensant en canviar d'administrador a la teva comunitat pots demanar-nos un pressupost sense compromís aquí.


Proporcionem un servei integral en les àrees de Consultoria i Intermediació Immobiliària, Gestió de Patrimonis i Administració de Comunitats per tota Catalunya.