dimarts, 21 de novembre de 2023
TENDÈNCIES

Barreres arquitectòniques en la comunitat. Com eliminar-les?

Què succeeix quan un veí té problemes de mobilitat i la finca té barreres arquitectòniques? En l'article d'avui, us donarem resposta a aquesta pregunta i a altres dubtes que poden sorgir.

Primer de tot, hem de tenir clar què és una barrera arquitectònica. Una barrera arquitectònica és tot aquell element que impedeix el lliure accés a qualsevol departament o lloc de l'edifici. Normalment parlem d'esglaons d'escales per a l'accés de cadires de rodes i gent amb mobilitat reduïda. Encara que també pot haver-hi altres elements com ara piscines comunitàries o zones comunes.


Totes les persones de més de 70 anys i les que tenen algun tipus de discapacitat o mobilitat reduïda poden sol·licitar la supressió de les barreres arquitectòniques. La llei indica que els edificis han de ser accessibles.


Obligatorietat de l'eliminació de les barreres arquitectòniques


Si la persona que sol·licita l'adequació de l'edifici té més de 70 anys o té algun tipus de discapacitat o mobilitat reduïda és obligatori que es facin les obres d'adequació i accessibilitat a l'edifici. En el cas que la comunitat es negui, un jutge pot obligar la comunitat a realitzar les obres necessàries per a l'adaptació de la finca.


Aprovació i pagament de les obres


Com qualsevol altre tema comunitari, la petició de realitzar les obres s'haurà de votar i aprovar en una reunió de propietaris. Això sí, el que ha de votar-se és el pressupost per a l'obra, no si es farà l'accessibilitat o no. En el cas que la comunitat votés en contra, la persona afectada pot anar a un jutge per sol·licitar que procedeixin a realitzar l'obra pertinent.


El cost de les obres serà a càrrec de la comunitat, que és qui ha de fer-se càrrec de les despeses d'adequació d'accessibilitat a l'edifici per a persones de mobilitat reduïda.


L'eliminació de barreres arquitectòniques no sol ser un tema de conflicte, però a vegades pot sorgir que alguns veïns no vulguin assumir el cost de les obres.


A GuinotPrunera portem molts anys gestionant comunitats de propietaris, si necessites més informació posa't en contacte amb nosaltres.


Proporcionamos un servicio integral en las áreas de Consultoría e Intermediación Inmobiliaria, Gestión de Patrimonios y Administración de Comunidades.