divendres, 7 de maig de 2021
CONSELLS IMMOBILIARIS

Tot el que has de tenir en compte abans de comprar un habitatge

Abans de comprar un habitatge, hem d'estar segurs que no té càrregues o deutes pendents que no coneguem prèviament. Per evitar-nos sorpreses d'última hora és important disposar de tota la informació abans de la signatura de la compra.

En l'article d'avui veurem tota la documentació de la qual hem de disposar abans de signar i com ens facilitarà treballar amb una agència immobiliària.


Comprovacions prèvies a la compra d'un habitatge


Quan comprem un pis a través d'una agència immobiliària, l'agència ha de facilitar la següent informació:


- Nota del registre de la propietat: aquest document ens permet veure l'estat de càrregues, saber si hi ha hipoteques i comprovar que el titular de l'habitatge és la persona que ven el pis.


- Estar al corrent de totes les despeses de la comunitat: quan es treballa amb una agència, és l'agència qui fa el tràmit de posar-se en contacte amb la presidència de la comunitat i confirmar que no hi ha rebuts pendents.


- Duplicat de l'últim rebut de l'IBI per comprovar que s'està al dia de l'impost municipal i dels serveis donats d'alta com aigua, llum, gas...


- Cèdula d'habitabilitat: aquest document ratifica que l'habitatge reuneix totes les condicions bàsiques per ser habitada. Aquest document mesura la superfície útil mínima de l'habitatge i de les diferents habitacions, l'altura, els buits i les dotacions mínimes.


- Certificat energètic: aquest document informa sobre el consum energètic i sobre les emissions de CO₂ d'un immoble.


Quan es ven un pis a través d'una immobiliària, l'agència ha de disposar de tota aquesta informació i la lliura al futur comprador.


Consells per triar la millor hipoteca


És molt probable que per poder comprar un pis contractem una hipoteca. Hem de parar atenció al diferencial de l'Euribor o el tipus fix marcat, en el cas que sigui una hipoteca de quota fixa.


A vegades, el diferencial pot semblar baix, però si l'entitat bancària ens posa com a condició domiciliar la nòmina, contractar assegurances o tenir una despesa mínima en la targeta de crèdit pot ser que sigui millor apostar per una hipoteca amb un diferencial més alt, però sense tanta vinculació amb el banc.


Esperem que aquesta informació us sigui útil a l'hora de realitzar una operació de compravenda d'un habitatge. Com sempre, us recomanem treballar amb un professional del sector com GuinotPrunera per rebre assessorament durant tot el procés.


Proporcionem un servei integral en les àrees de Consultoria i Intermediació Immobiliària, Gestió de Patrimonis i Administració de Comunitats per tota Catalunya.