dimarts, 4 de maig de 2021
CONSELLS IMMOBILIARIS

Quins impostos cal pagar en la compravenda d'un pis

Saps quins impostos s'han de liquidar per no tenir sorpreses amb l'administració pública? Aquí t'indiquem els impostos i despeses que comporta una operació de compravenda.

Si estàs pensant a vendre o comprar un pis, és important saber quins impostos s'han de liquidar per no tenir sorpreses amb l'administració pública. Principalment són quatre impostos: ITP o IVA, IRPF, IBI i la plusvàlua municipal. Veurem qui paga quin i quan.


L'Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) és un impost cedit a les autonomies, i a Catalunya és del 10%. En el cas que el comprador sigui menor de 33 anys o tingui uns ingressos mínims, hi ha una bonificació del 5%. El termini per liquidar-lo és de 30 dies a partir de la signatura de l'operació de compravenda.


L’ITP només s'aplica en la compra d'un habitatge de segona mà, en el cas d'obra nova està gravada amb l'IVA i és d'un 10% del valor. En tots dos casos, és el comprador qui el paga, mentre que el venedor és qui abona l'IRPF pel guany patrimonial.


L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) es paga en la declaració de la renda de l'exercici següent. La quantitat dependrà del guany patrimonial de l'operació de compravenda.


La llei ens permet evitar pagar l'IRPF en el cas que el guany s'utilitzi per reinvertir en habitatge habitual o ser major de 65 anys, entre d’altres. Si necessiteu més informació, us animem a contactar amb nosaltres i un professional us donarà tota la informació i analitzarà el vostre cas de forma personalitzada.


En el cas que hi hagi un guany en la venda, el venedor haurà d'abonar la plusvàlua municipal. Aquest impost es paga per l'increment del valor del terreny i depèn de cada ajuntament. A GuinotPrunera, gestionem nosaltres aquest impost, facilitant el procés al venedor.


I, finalment, l'Impost sobre Béns immobles (IBI). Aquest impost ha de pagar-lo qui sigui el propietari de l'habitatge l'1 de gener, que és quan l'ajuntament emet el rebut, encara que en algunes ocasions es pot negociar.


A GuinotPrunera acompanyem les dues parts durant tot el procés, assessorant i informant de tots els passos. Si vols tenir la seguretat que realitzes el procés de compravenda correctament, contacta amb nosaltres.


Proporcionem un servei integral en les àrees de Consultoria i Intermediació Immobiliària, Gestió de Patrimonis i Administració de Comunitats per tota Catalunya.