dimarts, 25 d’abril de 2023
TENDÈNCIES

Quants estalvis es necessiten per comprar un habitatge?

Comprar una casa és un dels moments més importants de la vida: bé pel temps que s'implica en la decisió, com la quantitat de recursos econòmics que s'inverteixen en la compra. Per tant, abans de prendre una decisió, és necessari conèixer tota la informació per a comprendre tots els costos relacionats amb la compra d'un habitatge.


El primer que hem de saber és que, si volem comprar un pis i demanar una hipoteca, necessitem estalviar una suma mínima de diners. Però quina quantitat necessitem? Això dependrà del tipus de propietat i de la comunitat autònoma en la qual es compri i altres despeses relacionades.

Demanar una hipoteca

En l'actualitat, la majoria dels bancs atorguen fins al 80% dels préstecs hipotecaris, sempre que es compleixin els requisits mínims que es demanen. Per tant, hem de tenir estalviat, almenys, el 20% del valor de la casa, sense oblidar-nos que la gestió de la compravenda i la hipoteca comporta altres despeses, per la qual cosa es recomana tenir el 35% del valor de l'immoble estalviat.

Impostos i altres despeses

Quan parlem de les taxes que hem de pagar en una transacció de compravenda, cal tenir en compte el tipus d'immoble i la Comunitat Autònoma en la qual es realitza l'operació, per exemple en el cas d'obra nova, l'I.V.A que hem de pagar és el 10%, en canvi en immobles de segona mà, haurem de pagar la pertinença a l'Impost de Transmissió Patrimonial (ITP), que a Catalunya fluctua entre el 5% i el 10%. Un altre impost que varia segons la Comunitat Autònoma és l'Impost d'Actes Jurídics Documentats (AJD) que pot anar des del 0,1% i l'1,5% del valor de la hipoteca, pero a Catalunya només s'aplica en operacions de compravenda de terrenys. 

A aquests dos impostos, cal sumar-los la taxació (que determinarà el valor de l'habitatge), les despeses del notari i les gestions en el Registre.

Per a poder certificar la compra de la casa, s'ha d'anar al notari a signar l'escriptura i abonar la taxa corresponent que anirà en funció del preu de l'habitatge, l'extensió de l'escriptura o les còpies que cal fer, el comprador de l'habitatge podrà triar el notari en el qual se signarà l'operació.

Abans d'embarcar-nos en l'aventura de comprar una casa, és fonamental tenir present i conèixer totes les despeses que això comporta per a començar a buscar aquells immobles que s'adeqüin a les nostres necessitats, tant personals com econòmiques.

Si està buscant cases en venda, visiti el nostre lloc web www.guinotprunera.com.

Els nostres agents t'ajudaran en la teva cerca i t'assessoraran durant tot el procés.

 

Juntem la globalitat dels serveis i l'atenció personalitzada a parts iguals. Ens agrada parlar clar, ser honestos i trencar els estereotips immobiliaris.