dimarts, 9 de maig de 2023
TENDÈNCIES

Cases eficients energèticament

Un habitatge eficient ens permet estalviar energia i algunes de les formes per poder assolir-la estan a les nostres mans. Abans de pagar de més, hem de comprovar si casa nostra és eficient energèticament o no.

La pregunta és: com se sap si és una casa eficient energèticament? La resposta és fàcil: cal fer una auditoria d'energia.

Tot i que ens pot semblar complicat, aquest tipus d'auditories resulten força senzilles i podem fer-les nosaltres mateixos.

L'eficiència energètica no es tracta únicament de reduir el consum d'energia, sinó també saber aprofitar al màxim la que es fa servir i evitar el malbaratament.

La conservació de l'energia requereix un canvi d'hàbits, com ara apagar els llums en sortir d'una habitació o evitar que la calor o el fred escapin per les finestres. Tot i això, no n'hi ha prou per poder aconseguir l'eficiència energètica, per això, hem d'implementar millores tecnològiques a l'habitatge relacionades amb la il·luminació, la calefacció o la refrigeració.

Com comprovem si tenim una casa eficient energèticament?

1. Hem de comprovar l'aïllament

Un aïllament adequat és fonamental per poder controlar la temperatura de la casa. Les fuites de fred o calor poden ser un problema, ja que, el sistema de calefacció o l’aire condicionat treballarà molt més i això també serà causant de factures de subministraments molt elevades.

Verificar l'aïllament de les parets és important, si veiem signes de desgast o, simplement, és una casa antiga haurem de posar remei. És cert que quan parlem de fuites de fred o calor ens ve al cap les finestres, però amb més freqüència del que ens pensem les fuites es deuen a l'estructura i als murs de l'immoble. Així i tot, hauríem de tenir en compte la instal·lació de finestres aïllants a casa nostra.

2. Els electrodomèstics

Incloure els electrodomèstics a l'auditoria energètica de la llar és essencial, ja que consumeixen energia fins i tot si no s’utilitzen. Per poder reduir la petjada de carboni que generem a cadascuna de les nostres cases, hem de triar aquells electrodomèstics que són eficients energèticament amb la qualificació A+++ i que compleixen amb estàndards específics d'eficiència energètica.

Un altre consell que ens pot ajudar és connectar els electrodomèstics a una regleta, cosa que et permetrà desconnectar diversos electrodomèstics alhora.

3. Redueix en aigua

Una llar mitjana pot fer servir aproximadament 200 litres d'aigua calenta per dia en tasques de quotidianes de la casa. Per això, no és sorprenent que l'aigua calenta conformi més d'una quarta part de la factura d'energia.

Per poder estalviar, el primer és començar a rentar la roba amb aigua freda o preveure dutxes més curtes. Un altre tip que podem aplicar és baixar la temperatura de l'escalfador a 40 graus. D'aquesta manera evitarem que l'aigua arribi a temperatures tan altes.

A més, actualment estem en un estat de sequera important i tota precaució és poca. Per tant, hauríem de tenir en compte, no només l'aigua calenta, sinó l'aigua en general, regularitzar-ne l'ús al rigorosament necessari.


Proporcionamos un servicio integral en las áreas de Consultoría e Intermediación Inmobiliaria, Gestión de Patrimonios y Administración de Comunidades.