dilluns, 18 d’octubre de 2021
TENDÈNCIES

Instal·lació de plaques solars en una comunitat de propietaris

Fa uns dies, parlàvem dels beneficis d'apostar per l'energia verda a la llar. El canvi climàtic i l'escassetat d'energies fòssils, ha convertit l'energia solar en una gran alternativa molt més verda i eficient que el petroli o el gas.

La instal·lació de plaques solars en un edifici és una mica més difícil que en un habitatge unifamiliar per diversos motius: requereix d’un acord entre propietaris i han de complir-se uns requisits tècnics. Les plaques solars necessiten un espai mínim en el qual instal·lar-se, per a això és essencial disposar d'un terrat comunitari ampli.


Acord entre els propietaris de la comunitat

L'article 17.1 de la Llei de Propietat Horitzontal diu: La instal·lació de les infraestructures comunes per a l'accés als serveis de telecomunicació regulats en el Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació, o l'adaptació dels existents, així com la instal·lació de sistemes comuns o privatius, d'aprofitament d'energies renovables, o bé de les infraestructures necessàries per a accedir a nous subministraments energètics col·lectius, podrà ser acordada, a petició de qualsevol propietari, per un terç dels integrants de la comunitat que representi, al seu torn, un terç de les quotes de participació.

La comunitat no podrà repercutir el cost de la instal·lació o adaptació d'aquestes infraestructures comunes, ni els derivats de la seva conservació i manteniment posterior, sobre aquells propietaris que no haguessin votat expressament en la Junta a favor de l'acord. No obstant això, si amb posterioritat sol·licitessin l'accés als serveis de telecomunicacions o als subministraments energètics, i això requereixi aprofitar les noves infraestructures o les adaptacions realitzades en les preexistents, podrà autoritzar-se'ls sempre que abonin l'import que els hagués correspost, degudament actualitzat, aplicant el corresponent interès legal.


Abans que els propietaris decideixin si volen o no la instal·lació de plaques solars, és recomanable demanar pressupostos, condicions del muntatge i un informe energètic perquè tots puguin fer una correcta valoració.

A l'hora de prendre la decisió sobre la seva instal·lació, és necessari que els propietaris es posin d'acord en una junta de propietaris. L'acord ha de quedar recollit en una acta de la comunitat de propietaris, i cal que un terç dels propietaris voti a favor perquè la instal·lació pugui realitzar-se.


Estalvi per a la comunitat de propietaris

Un dels casos més habituals és que no hi hagi suficient espai per instal·lar plaques que puguin subministrar energia a tots els veïns. Una alternativa és la instal·lació de plaques fotovoltaiques que cobreixin les necessitats elèctriques de totes les zones comunes com l'ascensor, les llums dels portals i replans, garatge, zones enjardinades…

Si la instal·lació cobrirà l'electricitat dels habitatges i no de les zones comunes, els veïns que no votin a favor no hauran d'abonar el cost de la instal·lació i tampoc hauran de córrer amb les despeses de manteniment i conservació. Això sí, si en el futur volen fer ús de les plaques solars, hauran d'abonar la seva part proporcional de la instal·lació.


Subvencions per a la instal·lació de plaques solars

L'emergència climàtica és una prioritat per a les administracions, així que solen haver-hi disponibles subvencions municipals, autonòmiques i estatals.

Realitzar la gestió, requereix temps i no sempre és fàcil, per això recomanem comptar amb un administrador de comunitats com GuinotPrunera que pugui aconsellar i tramitar les subvencions. A més, també es farà càrrec de gestionar les llicències necessàries, els permisos municipals i coordinar les obres necessàries i la instal·lació de les plaques.


A GuinotPrunera portem més de 116 anys especialitzats en l'administració d'immobles i comunitats i comptem amb un equip de professionals compromesos. L'administrador assignat manté una relació directa i pròxima amb els veïns per conèixer les necessitats de la comunitat i oferir les solucions més adequades en el menor temps possible.


Proporcionem un servei integral en les àrees de Consultoria i Intermediació Immobiliària, Gestió de Patrimonis i Administració de Comunitats per tota Catalunya.