dijous, 14 d’octubre de 2021
CONSELLS IMMOBILIARIS

Com finalitzar un contracte de lloguer

Tant si ets un propietari amb un pis llogat com un inquilí i vols finalitzar un contracte d'arrendament, has de conèixer els terminis i formes que dicta la llei. En l'article d'avui donarem la informació bàsica, sobre la base de la legislació actual.

Com la legislació va tenint canvis, és recomanable acudir a un professional per dur a terme la finalització d'un contracte de lloguer.


Com donar per acabat un contracte abans del seu venciment

El propietari d'un pis arrendat pot finalitzar el contracte quan hi ha incompliments per part de l'inquilí (impagament, sotsarrendament, obres no consentides…) o quan finalitza el contracte i les pròrrogues previstes per la llei. També pot rescindir el contracte a partir del primer any si necessita el pis per a ús propi o de familiars en primer grau. Voler posar a la venda l'habitatge, no dona dret a rescindir el contracte abans del seu venciment.


L'inquilí pot donar per finalitzat el contracte transcorreguts sis mesos des de l'entrada en vigor del contracte i avisant amb dos mesos d'antelació.

SI es compleixen els terminis de comunicació establerts per totes dues parts i les raons del propietari són les indicades, el contracte es resoldrà i no hi haurà lloc a indemnitzacions o multes.


Signar la fi del contracte de lloguer

La signatura de la fi de contracte de lloguer no és una obligació legal, és una recomanació que es dona per no córrer riscos innecessaris. La fi de contracte és un document en el qual queden reflectides totes les obligacions que puguin haver-se fixat en iniciar l'arrendament.

Aquest document allibera l'inquilí i el propietari de qualsevol obligació respecte del contracte finalitzat i permet recollir detalladament l'estat de l'immoble i la forma i termini de la devolució de la fiança.


Comptar amb un equip professional per gestionar el teu patrimoni en lloguer

Com podeu veure, és important comptar amb un professional que conegui bé el sector immobiliari i la legislació actual. A GuinotPrunera tenim una llarga experiència en la gestió de patrimonis immobiliaris en lloguer. Gestionem prop de 7.500 immobles per a més de 1.500 propietaris a tot Catalunya.

A GuinotPrunera oferim un servei d'assessorament legal per a la signatura de contractes. Disposar d'un contracte ben redactat, ofereix molta seguretat jurídica tant a l'inquilí, com al propietari i evita que puguin sorgir problemes durant la seva durada.

Si tens un habitatge en lloguer o estàs pensant a llogar-lo, és important saber les diferents opcions d'assegurances i protecció al propietari que hi ha en el mercat com, per exemple, les assegurances de la llar o els de protecció davant impagaments o desperfectes. En un habitatge on viu gent, és normal que hi hagi desperfectes. El propietari té unes obligacions i uns drets davant l'inquilí. A GuinotPrunera ens fem càrrec de totes aquestes gestions i de la comunicació amb l'inquilí.


Si vols llogar amb total seguretat, posa't en contacte amb nosaltres i el nostre equip t'informarà de tots els serveis que oferim perquè no hagis d'estar pendent de la gestió del lloguer.


Proporcionem un servei integral en les àrees de Consultoria i Intermediació Immobiliària, Gestió de Patrimonis i Administració de Comunitats per tota Catalunya.