divendres, 8 d’octubre de 2021
CONSELLS IMMOBILIARIS

Què fer per posar en venda un habitatge heretat?

En rebre una herència, pot ser que la vulguem vendre i ens sorgeixin molts dubtes de com fer-ho i quins impostos hem de pagar. Afrontar la venda d'habitatge heretat no sol ser una tasca senzilla, per això en l'article d'avui explicarem els passos essencials per fer-ho.

Documentació necessària per heretar l'habitatge i acceptar l'herència


Abans de pensar en la venda de l'habitatge, hem d'acceptar l'herència. Per a això, hem de presentar la següent documentació: Certificat de defunció, certificat d'últimes voluntats i la còpia autoritzada del testament, si n'hi ha.


En el cas que hi hagi testament, s'haurà de fer un inventari de béns i deutes del mort que inclogui: dades dels habitatges, saldo de comptes bancaris, assegurança de vida, deutes i propietats. El següent pas serà signar l'escriptura de partició on quedi recollit totes les nostres dades, l'inventari i repartiment dels béns. En el cas que hi hagi un únic hereu, bastarà amb redactar un document d'acceptació de l'herència i que el notari legitimi la signatura.


En el cas que no hi hagi testament, serà el notari qui determini qui són els hereus segons el que s'estableix per la llei. Haurem de demostrar el parentiu amb algun document com el llibre de família, certificat de naixement o el certificat de matrimoni. A la notaria, haurem de signar l'acta de declaració d'hereus i el següent pas és el mateix que si hi hagués testament: signar l'escriptura de partició o el document d'acceptació de l'herència.


Pagament dels impostos

Una vegada acceptada l'herència, haurem de fer front als impostos per poder vendre el pis heretat.

El primer impost que hem de pagar és l'impost de successions, que és el tribut que grava la transmissió de béns que es deriven de la defunció d'una persona. Encara que hem de tenir en compte que la majoria de les comunitats autònomes estableixen importants bonificacions als hereus de primer i segon grau.

El segon impost és la plusvàlua municipal, que és un tribut gestionat pels ajuntaments que grava l'augment del valor del pis des del moment en què va ser adquirit per la persona morta, fins que el rebem en herència. Si l'habitatge heretat no es ven en menys d'un any, haurem de pagar aquest impost dos anys consecutius, un com a hereu i l'altre com a venedor.


Inscripció del pis en el Registre de la Propietat

La inscripció de l'habitatge heretat no és obligatòria, però sí molt recomanable si la vendrem. Aquesta és la forma correcta perquè siguem reconeguts com a titulars legítims dels béns heretats. El Registre de la Propietat tindrà un termini màxim de 15 dies per inscriure la nova titularitat o per notificar si existeix algun tipus de problema.

Una vegada que el pis està inscrit en el Registre, podrem vendre'l en condicions normals. Quan tenim un habitatge que volem vendre, un dels principals dubtes és si fer-ho pel nostre compte o vendre’l a través d'una agència immobiliària.


A GuinotPrunera tenim més de 115 anys d'experiència i el nostre compromís és aconseguir la màxima satisfacció dels clients. Si has heretat un actiu immobiliari que vulguis vendre, posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem de tots els serveis que podem oferir-te.


Proporcionem un servei integral en les àrees de Consultoria i Intermediació Immobiliària, Gestió de Patrimonis i Administració de Comunitats per tota Catalunya.