divendres, 21 de maig de 2021
CONSELLS IMMOBILIARIS

Desperfectes a casa. Obligacions i drets del propietari d'un pis en lloguer

Quan hi ha un desperfecte en un habitatge de lloguer, pot sorgir el dubte de qui ha d'assumir la reparació. En l'article d'avui, donarem resposta a les principals preguntes sobre aquest tema.

Reparacions en els elements essencials d'un habitatge


Quan parlem d'elements essencials ens referim a aquells elements que afecten l'habitabilitat de l'habitatge. Per tant, gran part de les incidències que es produeixin en elements essencials com poden ser la caldera, la lampisteria o la calefacció són responsabilitat del propietari.

No obstant això, cal veure exactament quina és la causa del desperfecte. Si el causant és l'inquilí, serà ell qui n’hagi d'assumir el cost.


Reparacions que no queden cobertes per l'assegurança de llar


En el cas que un desperfecte no estigui cobert per l'assegurança de llar, no eximeix el propietari de realitzar la reparació. El fet que vagi un perit a realitzar una valoració sobre una incidència no significa que sigui vinculant. D'aquesta manera, la reparació d'un desperfecte no està directament vinculada a les condicions contractades amb l'asseguradora.

En aquest cas cal aplicar la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) i aquesta no especifica tots els casos. Això significa que en molts casos haurem de remetre'ns a situacions similars resoltes en sentències anteriors i a la jurisprudència.


Assumir una reparació a canvi d'una bonificació en el contracte de lloguer


Es pot pactar lliurement que la reparació sigui assumida per l'inquilí i després el propietari aboni la factura o que hi hagi alguna manca o bonificació en les següents mensualitats.

Des de GuinotPrunera animem a que les dues parts parlin i pactin la millor solució per al seu cas concret. En el cas que es decideixi per una bonificació, no serà necessària la redacció i signatura d'un nou contracte, serà suficient indicar l'acord en un annex. El contracte seguirà exactament igual, en les condicions originals.


Què no ha de faltar en un contracte de lloguer


El recomanable és que, en el moment de la signatura, el contracte quedi el més delimitat possible perquè les dues parts tinguin clares les seves obligacions i drets. És important especificar tot allò que pugui portar a dubte.

Per exemple, si totes dues parts estableixen que cal pintar o canviar algun element de l'habitatge, és important que en el contracte es detalli qui es farà càrrec, en quins terminis i les conseqüències de no fer-ho.

Al llarg de la durada d'un contracte de lloguer és molt habitual que sorgeixin reparacions en l'habitatge. Per això és important disposar d'un bon contracte i comptar amb un gestor de lloguers com GuinotPrunera. Fa més de 115 anys que estem especialitzats en l'administració de patrimonis i gestionem més de 7.500 immobles.


Proporcionem un servei integral en les àrees de Consultoria i Intermediació Immobiliària, Gestió de Patrimonis i Administració de Comunitats per tota Catalunya.