dimarts, 23 de març de 2021
CONSELLS IMMOBILIARIS

Danys en elements comuns i privatius. Què s'ha de fer?

Diferenciem entre elements comuns i elements d'ús privatiu. No és el mateix una façana que un balcó.

Quan apareixen danys en elements comuns, però d'ús privatiu, és molt habitual que sorgeixi un dubte: qui es fa càrrec de la reparació? Els problemes sorgits per la deterioració dels elements comuns d'ús privatiu sol ser una important font de conflictes en les comunitats. Què succeeix si el nostre balcó o terrassa provoca humitats al veí de baix? O a l'inrevés, si som nosaltres els que patim humitats. Respondrem a aquestes preguntes en l'article d'avui.

Dins dels elements comuns trobem el solar, els jardins, les estructures, les façanes, les cobertes, els vestíbuls, les escales i ascensors, antenes i, en general, les instal·lacions i serveis dels elements privatius que es destinen a facilitar-ne el seu ús. Un element privatiu és aquell que, sent comú, únicament el gaudeix un dels veïns, com podrien ser balcons i terrasses.


Reparacions en elements comuns d'ús privatiu

Quan apareix un desperfecte en un element comú, ja sigui d'ús privatiu o no, qui ha de fer-se càrrec del cost de la reparació és la comunitat de propietaris. En els elements d'ús privatiu, el propietari és l'encarregat del manteniment per evitar danys. Però quan es requereix una reparació a causa de la deterioració normal del pas del temps, li correspon a la comunitat assumir-ne el cost.

La comunitat de propietaris no pot negar-se a realitzar una reparació. En cas que es pogués demostrar un mal ús per part del propietari que té un ús privatiu, se li pot reclamar part de la reparació.

Cobertura de l'assegurança de propietaris

Les assegurances de comunitat són molt diverses, però com a mínim hauran de cobrir responsabilitat civil i incendi. Com a complement poden cobrir danys per vidres, aigües privatives i comunes…


En cas de dubtes o problemes, el millor és comptar amb un professional: un administrador de finques de propietaris que pugui assessorar i oferir solucions. Perquè al final, el que busquem són solucions ràpides i àgils.


A GuinotPrunera comptem amb una llarga trajectòria, si necessites un administrador de finques visita la nostra web i descobreix tots els serveis que oferim.


Proporcionem un servei integral en les àrees de Consultoria i Intermediació Immobiliària, Gestió de Patrimonis i Administració de Comunitats per tota Catalunya.