divendres, 19 de març de 2021
CONSELLS IMMOBILIARIS

Requisits per a instal·lar un punt de recàrrega en un garatge comunitari

Què s'ha tenir en compte a l'hora d'instal·lar un punt de recàrrega pel nostre cotxe i com hem de procedir.

Els cotxes elèctrics van guanyant adeptes i a poc a poc van fent-se un espai en el mercat. Aquests vehicles són més respectuosos amb el medi ambient i ofereixen una alternativa més sostenible al cotxe convencional. A l'hora de triar un vehicle elèctric, una barrera pot ser la facilitat de disposar d'un punt de recàrrega en la teva plaça de garatge comunitari.

Tal com indica la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de Propietat Horitzontal en l'article 17 punt 5:

La instal·lació d'un punt de recàrrega de vehicles elèctrics per a ús privat en l'aparcament de l'edifici, sempre que aquest se situï en una plaça individual de garatge, només requerirà la comunicació prèvia a la comunitat. El cost d'aquesta instal·lació i el consum d'electricitat corresponents seran assumits íntegrament per l’interessat o interessats directes en aquesta.

Simplement cal informar per escrit, de manera oficial, al president de la comunitat o administrador que es realitzarà la instal·lació, i guardar còpia del document amb data i signatura. En el cas que la plaça de garatge sigui de lloguer, també es pot instal·lar un punt de recàrrega. Però, es necessitarà l'autorització del propietari de la plaça.


La presa d'electricitat

El punt de recàrrega necessitarà electricitat, i per a això hi ha dues opcions. La instal·lació elèctrica pren l'electricitat del mateix aparcament o es realitza una instal·lació del propi comptador de casa. En el cas que l'electricitat es prengui del pàrquing, serà necessari instal·lar un comptador de consum elèctric. De tota manera, cada instal·lació és diferent, l'instal·lador haurà de valorar quina opció és la més fàcil i econòmica.

En edificis de nova construcció, un Reial Decret de 2014 obliga que ja portin una preinstal·lació, la qual cosa facilita la posterior instal·lació dels punts de recàrrega que siguin necessaris.


Com veieu, la instal·lació d'un punt de recàrrega no requereix d'una gran estructura i la legislació dona tot el suport a la seva instal·lació. La inversió es recupera aviat, amb les diferents bonificacions i l'estalvi respecte a la gasolina i el dièsel.


Proporcionem un servei integral en les àrees de Consultoria i Intermediació Immobiliària, Gestió de Patrimonis i Administració de Comunitats per tota Catalunya.