divendres, 30 d’octubre de 2020
CONSELLS IMMOBILIARIS

Quants estalvis es necessiten per a comprar un habitatge?

Abans de comprar un habitatge és necessari saber totes les despeses que estan associades. 

Comprar un habitatge és un dels actes més importants que es fan en la vida. No sols pel temps que es dedica, sinó també per la quantitat de recursos econòmics que s'inverteixen en la compra. Per això, abans de prendre la decisió és necessari conèixer tota la informació per a saber totes les despeses que estan associades amb la compra d'un habitatge.

El primer que hem de saber és que si volem comprar un pis i demanar una hipoteca necessitem tenir estalviada una quantitat de diners. Quanta? Dependrà del tipus d'immoble, en quina comunitat autònoma fem la compra i altres despeses relacionades.


Demanar una hipoteca

En l'actualitat, la majoria dels bancs concedeixen hipoteques de fins al 80%, sempre que complim amb els requisits mínims que ens demanin. Per tant, hem de tenir com a mínim el 20% del valor de la casa. Tenir aquesta part estalviada no ho és tot, ja que hi ha altres despeses derivades de la compra d'una casa i la gestió de la hipoteca.


Impostos i altres despeses

Si l'habitatge és d'obra nova, l'IVA que hem de pagar és del 10%. Si la casa és de segona mà, haurem d'abonar l'Impost de Transmissions Patrimonials (ITP). Aquest percentatge oscil·la entre el 5% i el 10%, en el cas de Catalunya és del 10%.

L'Impost d'Actes Jurídics Documentats es mou en una forquilla d'entre el 0,1% i l'1% del valor de la hipoteca. Aquest impost, també difereix a cada comunitat autònoma. A aquests dos impostos, cal sumar-los la taxació (que determinarà el valor de l'habitatge), les despeses del notari i les gestions en el Registre.

Per a realitzar l'escriptura i certificar la compra d'una casa hem d'anar a un notari i abonar els honoraris. La quantitat depèn del preu de la casa, i per exemple, de l'extensió de l'escriptura o de les còpies que s'hagin de fer. Dins de les despeses del Registre haurem de sol·licitar i abonar la nota simple, que permet verificar la titularitat i l'estat de càrregues de l'habitatge.

Per a sol·licitar una hipoteca no sols és necessari trobar el nostre habitatge perfecte i complir amb els requisits que ens demanin les entitats bancàries. Hem de disposar d'uns estalvis que variaran segons el valor de l'habitatge. Abans d'emprendre l'aventura de comprar una casa, és fonamental que tinguem els comptes clars i comparar les condicions de les hipoteques per a triar la més beneficiosa.

Si estàs buscant habitatges en venda, visita la nostra web. Els nostres agents t’ajudaran en la cerca i t'assessoraran en tot el procés.Proporcionem un servei integral en les àrees de Consultoria i Intermediació Immobiliària, Gestió de Patrimonis i Administració de Comunitats per tota Catalunya.