dimarts, 24 d’octubre de 2023
TENDÈNCIES

Com triar la potència elèctrica per a un habitatge

Tenir contractada la potència elèctrica adequada ens permetrà pagar per aquella electricitat que necessitem. La potència és un dels costos fixos de la factura, una quantitat que paguem sempre, independentment de quin hagi estat el consum.

La potència contractada és la que ens permetrà connectar diversos electrodomèstics alhora, és la quantitat d'energia de la qual es pot fer ús en un mateix moment. La potència contractada s'expressa en quilowatts (kW) i es coneix popularment com a terme fix.


En el cas que tinguem una potència contractada inferior a la que necessitem, quan hi hagi diversos electrodomèstics en ús alhora saltarà l'interruptor de control de potència o com diem col·loquialment “saltar els ploms”. En cas contrari, si tenim una potència superior a la que necessitem, estarem pagant de més.


La llei ens obliga a contractar una potència mínima que depèn de les necessitats de consum. La potència mitjana a Espanya és de 4,81 kW en consumidors domèstics. Però actualment és possible reduir-la, ja que cada vegada són més els habitatges que compten amb sistemes eficients de consum i electrodomèstics de baix consum elèctric.


Com calcular la potència necessària

Per a decidir quina potència necessitem, és clau que coneguem el nostre consum i hàbits d’ús. A l'hora de fer el càlcul és important tenir en compte el factor de simultaneïtat i apostar per electrodomèstics eficients. Cal recordar que un electrodomèstic A++ consumeix menys que un amb una valoració energètica D o E.


Per poder calcular la potència necessària podem fer-ho de les següents maneres:


- Contractar un electricista autoritzat perquè realitzi un estudi en funció dels electrodomèstics de l'habitatge. És cert que haurem d'abonar els honoraris del professional, però tindrem un càlcul real del que necessitem.

- Usar una calculadora de potència de les que ofereixen diverses companyies elèctriques per calcular la potència recomanada.

- Mesurar els quilowatts manualment. És l'opció menys recomanable, ja que sol ser un procés llarg i tediós i amb un marge d'error gran si no coneixem bé el consum dels nostres electrodomèstics.


Des d'octubre de 2018 podem contractar el tram de potència elèctrica en múltiples de 0,1 kW sempre que no superi els 15 kW. Això ens permet contractar la potència que millor s'adapti a les nostres necessitats.


Fer el canvi de potència elèctrica contractada no és immediat, sol trigar entre 15 i 20 dies hàbils i té un cost diferent si volem augmentar o reduir la potència contractada. A l'hora de sol·licitar el canvi és important tenir una factura a mà, ja que ens demanaran dades com el Codi Universal de Punt de Subministrament (CUPS) que apareixen aquí.

Decidir la potència elèctrica contractada és una decisió que ens pot ajudar a estalviar en les següents factures de llum.


Juntem la globalitat dels serveis i l'atenció personalitzada a parts iguals. Ens agrada parlar clar, ser honestos i trencar els estereotips immobiliaris.