dimarts, 8 d’agost de 2023
TENDÈNCIES

Tot el que has de saber sobre l'assegurança de la llar

L'assegurança de la llar és una de les assegurances més contractades per propietaris i inquilins. La tranquil·litat i seguretat de disposar-ne d'una és indiscutible. Moltes vegades sorgeixen dubtes sobre la seva obligatorietat de contractació, quines cobertures té o qui és el beneficiari.

En l'article d'avui parlarem dels aspectes principals que has de conèixer sobre l'assegurança de la llar. En triar l'assegurança per al teu habitatge has de tenir en compte les diferents cobertures que inclou. A més, no és el mateix un habitatge habitual o una segona residència que un habitatge en lloguer o, fins i tot, una llogada.

Les garanties bàsiques d'una assegurança són:

- Incendi, explosió o caiguda de llamp.

- Danys per aigua (danys propis i a tercers).

- Danys elèctrics com ara curtcircuits, pujades i baixades de tensió.

- Trencaments de vidres.

- Robatori.

- Danys estètics. Per exemple, si hem tingut un sinistre i ens han pintat mitja habitació i la pintura antiga és diferent. Aquesta cobertura permet pintar l'habitació sencera perquè quedi millor.


Què és el continent i el contingut?

El continent és l'edificació i el contingut és el mobiliari. Si poséssim un habitatge boca avall, el contingut seria tot el que cauria i el continent el que es quedaria, com ara parets i canonades. Amb la particularitat que els mobles de cuina, bany i aparells de climatització solen tenir consideració de mobiliari per part de les asseguradores.


Obligatorietat de disposar d'una assegurança d'habitatge

Potser no ho saps, però a Espanya no és obligatori tenir contractada una assegurança de llar en un habitatge, una altra cosa és que estigui hipotecada i el banc ens hi obligui. Ara bé, és altament recomanable.

Si ets inquilí d'un habitatge en lloguer no és obligatori per llei, però sí que pot ser-ho per contracte. A GuinotPrunera tots els inquilins tenen l'obligació de tenir una assegurança de responsabilitat civil, però s'ofereix el de llar perquè és més econòmic i té moltes més cobertures.

En el cas que siguis propietari també és important que en disposis d'una perquè al final, has de respondre davant alguns sinistres que no corresponen a l'inquilí. L'assegurança de llar de l'inquilí i la del propietari en lloguer es complementen. L'inquilí no és propietari de les parets, però el propietari sí. I el propietari no és responsable del mobiliari de l'inquilí i del seu ús.

Per exemple, si es trenca una canonada per accident i no per mal ús, la pòlissa de l'inquilí no ho cobrirà i serà la del propietari la que haurà de fer-se càrrec de la reparació. O si un inquilí produeix un embós en el bany, serà l'assegurança de l'inquilí la que haurà de respondre.

A més de la contractació d'una assegurança de llar és important que l'inquilí disposi d'un petit capital a primer risc, i l'inquilí a mobiliari obligatori (mobles de cuina, de bany i sistemes de climatització).


Haig de contractar l'assegurança amb el banc que m'ha concedit la hipoteca?

No, el banc no pot per llei vincular cap préstec hipotecari a cap assegurança. El que sí que pot obligar-te a fer és a contractar una assegurança i incloure-hi una clàusula de beneficiari en favor del banc.


Aquesta clàusula indica que els drets sobre el pis pertanyen al banc perquè hi ha un préstec. En el cas que hi hagués un accident gran com un incendi en l'habitatge, l'asseguradora té l'obligació de preguntar-li al banc si prefereix reconstruir l'habitatge o liquidar el préstec. Normalment es reconstrueix, però el banc té la potestat per sol·licitar la liquidació de la part pendent de la hipoteca.


L'assegurança de la comunitat de veïns cobreix el meu habitatge?

L'assegurança de la comunitat de propietaris cobreix tot el que sigui d'origen de la comunitat. En algunes assegurances sí que cobreix baixants, muntants i conduccions privatives. La nostra recomanació és incloure en l'assegurança de llar una cobertura de primer risc d'edificació. En el cas que tinguis un sinistre és molt més ràpid trucar a la teva asseguradora que buscar el president, fer el comunicat, etc.


Com veus, disposar d'una assegurança de llar no és obligatori en la majoria dels casos, però és altament recomanable per poder estar coberts dels principals sinistres que puguin sorgir.

Juntem la globalitat dels serveis i l'atenció personalitzada a parts iguals. Ens agrada parlar clar, ser honestos i trencar els estereotips immobiliaris.