dimarts, 13 de juny de 2023
TENDÈNCIES

Què és el lloguer amb opció de compra?

En aquest article explicarem en què consisteix el lloguer amb opció de compra, com funciona i quins són els seus avantatges i inconvenients tenint en compte tant els propietaris com els llogaters.

El lloguer amb opció de compra és una via en cas que et trobis amb el dubte de si és millor comprar o llogar. Amb aquesta opció el llogater pot viure de lloguer durant un temps determinat i acordat entre les dues parts. Un cop ha passat el temps acordat de lloguer, l'inquilí té dret a comprar l'habitatge.


Un dels avantatges principals que es té l'arrendatari quan es troba en aquesta situació és que en el moment en què es realitzi el procés de compra es descomptés del preu fixat totes les mensualitats o almenys una part.

Cal destacar que el contracte de compravenda s'ha de fer en un termini i condicions concretes. És a dir, el propietari del pis està obligat a vendre si el llogater decideix comprar l'habitatge. Tot i això, l'inquilí no té l'obligació d'adquirir l'habitatge.


Com es regula aquest contracte?

Com que es tracta de dos subcontractes, mentre duri el lloguer, es regeix per la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU). Les disposicions del contracte de compravenda d'habitatge estan contingudes al Codi Civil.


Quins són els avantatges i inconvenients per a l'inquilí?

Inconvenients:

- Perdrà la prima abonada inicialment si finalment no opta per la compra de l’habitatge.

- En cas que durant el temps de lloguer abaixin els preus dels habitatges, no es podrà beneficiar en aquest immoble en qüestió, ja que el preu està fixat prèviament.

Avantatges:

- Una part del que es paga de lloguer més la prima es descompta posteriorment del preu de l’habitatge.

- Es té la compra assegurada si s'hi opta.


Quins són els avantatges i inconvenients per al propietari?

Inconvenients:

- Pot perdre temps si el que volia era desfer-se de l'habitatge venent-lo i finalment l'inquilí decideix no comprar-lo.

- Durant el temps que duri el contracte no pot vendre la propietat encara que li facin una oferta millor que la que va signar amb l'inquilí.

Avantatges:

- Guanya diners amb el lloguer des del primer moment.

- És una forma de treure partit a l'habitatge de manera immediata i sense renunciar a una futura venda.


Juntem la globalitat dels serveis i l'atenció personalitzada a parts iguals. Ens agrada parlar clar, ser honestos i trencar els estereotips immobiliaris.