dilluns, 27 de setembre de 2021
CONSELLS IMMOBILIARIS

Despeses d'una hipoteca Qui ha de pagar-los?

Si estàs pensant a comprar un habitatge i necessites contractar una hipoteca, és important que sàpigues quines despeses has d'assumir tu i quines assumirà el banc. D'aquesta manera, podràs calcular millor quants diners necessites tenir estalviats i evitar sorpreses d’última hora.

En 2019 es va aprovar la nova llei hipotecària que establia quines eren les despeses de contractació d'una hipoteca i qui havia de pagar què. En els anys anteriors, hi havia un buit legal i les despeses les acabava assumint el client en la majoria dels casos.


Despeses que ha d'assumir el client

La nova llei hipotecària estableix que el client assumirà les despeses de taxació i es repartirà amb el banc les despeses de la notaria (tant per a la matriu com per a les còpies de l'escriptura) i de la gestoria.


Despeses que ha d'assumir el banc

El banc haurà de fer-se càrrec de les despeses de registre i de l'impost d'Actes Jurídics Documentats, i es repartirà amb el client els de notaria i gestoria.


Comissió d'obertura

Les comissions que apliquen els bancs en una hipoteca són molt importants. La llei inclou la desaparició de la comissió d'estudi i les despeses corresponents. Referent a la comissió d'obertura no hi ha cap novetat i podrà aplicar-se en contractar una hipoteca si el banc ho considera oportú.


Abans de signar una hipoteca, et recomanem fer un estudi de mercat per poder valorar diferents propostes. Si necessites més informació, els nostres professionals podran assessorar-te en tot el procés de compra d'un habitatge, inclòs en la sol·licitud d'un préstec hipotecari.

A més, també és important saber tot el que has de tenir en compte abans de comprar un habitatge i estar segurs que no té càrregues o deutes pendents. Com el procés de compra d'un habitatge és un procés complicat, és important comptar amb una agència immobiliària que t'acompanyi durant tota l'operació.


Proporcionem un servei integral en les àrees de Consultoria i Intermediació Immobiliària, Gestió de Patrimonis i Administració de Comunitats per tota Catalunya.