dimarts, 23 de maig de 2023
TENDÈNCIES

Convertir un local en habitatge, una pràctica cada cop més comuna

Cada cop és més freqüent el fet de convertir un local en un habitatge, això és degut a la poca oferta d'habitatge que hi ha actualment, juntament amb la pujada del seu preu. Amb l'auge dels comerços en línia, molts negocis ja no necessiten una botiga física i molts locals comercials queden buits i es tracta d'espais normalment petits que, si arriben a complir els requisits per convertir-se en habitatge, poden ser molt rendibles per posar-los a lloguer o crear la teva pròpia llar.

Però sempre és possible convertir un local en habitatge? T'ho expliquem.

Comprovacions prèvies

Per convertir un local en habitatge el primer que has de fer és consultar a l'ajuntament el Pla Urbanístic del municipi on està inscrit el local. El primer que cal comprovar és si aquest immoble està construït sobre sòl urbà i hem de tenir en compte la limitació urbanística, quin nombre d'habitatges hi ha d'haver per hectàrea. Aquesta informació normalment és a l'oficina d'informació urbanística de l'ajuntament i hem de tenir en compte que podem trobar-nos limitacions urbanístiques, constructives o tècniques, també saber que una transformació de local comercial a habitatge ha d'adaptar-se al Codi Tècnic d'Edificació. 

Quins requisits hem de tenir en compte per convertir un local en habitatge

Cal presentar un projecte de canvi d’ús elaborat per un arquitecte.

Amb els següents requisits:

1. Aconseguir l’aprovació del projecte tècnic per part del teu Ajuntament.

2. Pagar les taxes i els impostos municipals que suposen la sol·licitud d'una llicència d'obres.

3. Realitzar la declaració d'alteració cadastral, a fi de constatar el canvi de local a vivenda.

4. Sol·licitar la cèdula d’habitabilitat i el certificat deficiència energètica.

5. Un cop acabada l’obra necessitaràs obtenir la llicència de primera ocupació, presentant a l’ajuntament el certificat de final d’obra, així com la declaració d’alteració cadastral.


Per què un local no pot ser un habitatge sense els passos esmentats anteriorment?

Sense el cumpliment dels passos esmentats anteriorment, els locals comercials no poden convertir-se en habitatge ja que representaria que no tenen les condicions necessàries d'habitabilitat. 

Proporcionamos un servicio integral en las áreas de Consultoría e Intermediación Inmobiliaria, Gestión de Patrimonios y Administración de Comunidades.