dimarts, 27 de desembre de 2022
CONSELLS IMMOBILIARIS GUINOTPRUNERA

Consells per triar el millor administrador per a la teva comunitat de propietaris

Triar un bon administrador de finques és una decisió molt important per a una comunitat de propietaris. Les diferents necessitats que tenen les comunitats, la importància de les noves tecnologies i la conveniència que sigui una administració que pugui oferir un servei global, fa que aquesta decisió no sigui difícil però que requereixi temps.

A GuinotPrunera comptem amb un equip multidisciplinari format per especialistes en molts àmbits bàsics per a la gestió d'una comunitat. Des de la resolució de les incidències, assessoria jurídica, gestió d'assegurances fins al que són pròpiament les gestions de la comunitat: comptabilitat, celebració de les reunions... També comptem amb tècnics per a la tramitació de subvencions i assessorament en obres.

Triar un administrador col·legiat i amb experiència

Un aspecte a tenir en compte és triar un administrador de finques que estigui col·legiat. Això ens assegurarà que l'administració i les gestions que realitzi seguiran el decàleg del Col·legi d'Administradors de Finques. A més, un administrador col·legiat pot accedir a totes les actualitzacions i formacions constants que ofereix el Col·legi. Tots els administradors de finques col·legiats han de disposar d'una pòlissa de responsabilitat civil, que és bàsica davant de qualsevol incidència que pugui sorgir.

L'experiència demostrable és un valor afegit a l'hora de triar un administrador de finques. Per exemple, a GuinotPrunera tenim experiència des de 1905 de manera ininterrompuda. Disposar d'un administrador de finques amb experiència aporta tranquil·litat a la comunitat a l'hora de gestionar patrimoni propi.

La importància dels números

La comptabilitat a una comunitat de propietaris és realment important. Un bon administrador de finques assessorarà per a disposar d'una bona previsió d'ingressos i despeses, confeccionant les vesses extraordinàries per a poder fer front a les obres o a qualsevol imprevist sense necessitat de tensions econòmiques.

Les juntes

Totes les comunitats de propietaris han de fer una junta ordinària una vegada a l'any. És important que l'administrador de finques assessori i ajudi amb els temes que s'han de tractar. Les juntes extraordinàries són les que poden resultar més complexes, ja que són causades per una situació excepcional com podrien ser obres imprevistes o situacions d'impagaments.

És important que l'administrador tingui els mitjans necessaris perquè puguin realitzar-se tan presencialment com telemàticament. Per això hem de tenir en compte que l'administració que es triï sigui moderna i no disposi només de bolígraf i paper. També que tingui els mitjans per al teletreball i que estigui al dia de la jurisprudència per a poder realitzar juntes o un altre tipus de reunions en situacions excepcionals.

Informació constant

Un dels pilars de la relació entre l'administrador i la comunitat és la confiança. La confiança, evidentment, s'adquireix amb el temps, però també a través de la informació.

Aquesta informació ha de ser constant i fluida amb el president i la junta per a poder prendre les decisions adequades i poder avançar. Una vegada preses aquestes decisions és important que la resta de la comunitat tingui aquesta informació, sigui a través de les juntes o de notificacions com poden ser correus electrònics o cartes. De fet, avui dia les noves tecnologies ens permeten una comunicació molt fàcil i àgil.

En definitiva, el que fa l'administrador és acompanyar a la comunitat en la presa de decisions que hagin de realitzar-se al llarg d'un exercici. Aquestes decisions han de ser les millors per a la comunitat i per a això, hem de tenir tota la informació i el coneixement que ens aportin els experts com advocats, especialistes en assegurances, comptables, etc. Serà l'administrador qui aglutinarà tots aquests treballs per a poder-los transmetre de manera clara a la comunitat.

Consulta tot el que podem fer per la teva comunitat de propietaris o explica’ns com és la teva comunitat i et donarem un pressupost personalitzat.


Juntem la globalitat dels serveis i l'atenció personalitzada a parts iguals. Ens agrada parlar clar, ser honestos i trencar els estereotips immobiliaris.