divendres, 17 de desembre de 2021
TENDÈNCIES

Cases bioclimàtiques: què són i quins avantatges tenen

Habitatges sostenibles, immobles ecològics, cases bioclimàtiques… cada vegada és més normal sentir aquests conceptes en el sector immobiliari. L'emergència climàtica ens obliga a dissenyar habitatges eficients per pal·liar els efectes del canvi climàtic.

Una casa bioclimàtica és un habitatge construït per aprofitar els elements naturals de l'entorn en termes d'estalvi energètic, confort tèrmic i salubritat. Aquest tipus d'habitatge és capaç de mantenir una temperatura interior agradable evitant les fonts d'energia tradicionals.


Disseny bioclimàtic

El disseny bioclimàtic és el primer pas per crear una casa de consum energètic molt baix. La construcció bioclimàtica és una manera de construir i rehabilitar edificis perquè siguin sostenibles i eficients.


Tal com indica l'Associació per al Desenvolupament de la Casa Bioclimàtica (ADCB), el disseny bioclimàtic es basa en 14 punts:


- Projecte bioclimàtic: on s'estableixen les justificacions de l'orientació, l'anàlisi de les preexistències i la proposta dels materials en el seu conjunt.


- Insolació: La ubicació ha de ser la més adequada per aprofitar els recursos naturals de la llum i la calor del sol el màxim possible.


- Ventilació creuada: La ventilació creuada resulta un recurs òptim per mantenir l'habitatge refrigerat de manera natural.


- Aïllant tèrmic: Protecció contra la calor dels edificis tant a l'hivern com a l'estiu. S'aconsegueix amb un bon aïllament i la correcta hermeticitat de l'habitatge i les seves obertures.


- Protecció solar: S'aconsegueix mitjançant l'ombreig, però també per mitjà del tractament adequat per a l'envolupant de l'edifici, és a dir, l'ús de colors i superfícies reflectores.


- Estalvi i qualitat de l'aigua: Instal·lació de dispositius que ajuden a l'estalvi de l'aigua com vàters amb cisternes de 6 litres i descàrrega equilibrada, aixetes electròniques i l'ús de l'aigua de pluja per regar.


- Aigua calenta amb energia solar tèrmica: Ha de disposar d'un sistema de producció d'Aigua Calenta Sanitària (ACS) que utilitzi per al seu funcionament ordinari l'energia solar tèrmica.


- Il·luminació natural: La distribució de l'habitatge prioritza l'entrada de llum natural, emprant per exemple, patis interiors per a la introducció de radiació solar directa en les habitacions interiors. Els espais destinats a zones comunes com el menjador, el saló o la cuina, seran espais exteriors.


- Energia fotovoltaica: El 80% de la il·luminació ornamental haurà de tenir origen solar.


- Xarxa de desguàs separativa: El sistema de desguàs és important per considerar un habitatge bioclimàtic. Ha d'existir una doble xarxa de desguàs, una d'aigües netes exclusiva per a l'aigua de la pluja i una altra per a les aigües residuals d'ús domèstic.


- Selecció de residus: Inclou un sistema de reciclatge per a una selecció mínima: matèria orgànica, vidre, paper i cartó, plàstic i metall i deixalles.


- Materials, electrodomèstics i instal·lacions: Els materials han de ser naturals i de fàcil manteniment. Els electrodomèstics han de ser de baix consum energètic i la instal·lació lumínica ha de tenir criteris d'eficiència energètica.


- Vegetació: La vegetació ha de ser autòctona i s'utilitzarà com a mecanisme de control climàtic.


- Preinstal·lació domòtica: Han d'incorporar una preinstal·lació domòtica per fer-la més segura, còmoda i eficient.


Materials utilitzats

Els materials utilitzats ens ajudaran a complir amb els criteris d'eficiència energètica i disseny passiu. Per al sistema de murs, se sol treballar amb materials naturals com la fusta, o materials ceràmics i petris. No hem d'oblidar els materials reciclats, els quals poden estar compostos per plàstics o metalls, però són molt interessants ja que eviten generar nova matèria.

La salut de les persones és la base de tot, per la qual cosa un habitatge climàtic està fet a base de materials transpirables, que generen un ambient interior sa.


Si esteu pensant a construir o rehabilitar un habitatge, les cases bioclimàtiques són una excel·lent opció ja que augmenten el confort i la qualitat de vida dels inquilins i amb un consum energètic mínim. Nosaltres tingueu-vos habitatges ideals per a aquest projecte.

Juntem la globalitat dels serveis i l'atenció personalitzada a parts iguals. Ens agrada parlar clar, ser honestos i trencar els estereotips immobiliaris.