dimecres, 23 de juny de 2021
CONSELLS IMMOBILIARIS

Assegurances per a propietaris d'habitatges en lloguer

Si tens un habitatge en lloguer o estàs pensant a llogar-lo, és important que sàpigues les diferents opcions d'assegurances i protecció al propietari que hi ha al mercat.

A diferència de molts altres serveis que contractem, les assegurances esperem no haver d'utilitzar-les, però moltes vegades no és així. És justament en aquestes situacions que hem de tenir una assegurança que cobreixi les nostres necessitats i ens doni tranquil·litat.


Principals riscos de tenir un habitatge en lloguer


Hem contactat amb el nostre col·laborador Perea Grup i el seu departament de sinistres per a saber quines són les diferents situacions en què es pot trobar un propietari que posa el seu patrimoni en lloguer:


- Impagament de les rendes mensuals per part dels inquilins.

- Adequació i neteja de l'habitatge per canvi de les persones que l’ocuparan.

- Situacions fortuïtes que impedeixen habitar a l'habitatge.

- Danys produïts en el mobiliari que el propietari deixa al pis.

- Ocupacions il·legals d'un habitatge destinat a lloguer.

- Danys per robatori o actes vandàlics al pis.


El llistat és infinit, ja que hi ha moltes circumstàncies i cada cas és únic. Actualment al mercat hi ha diferents assegurances i a Perea Grup les classifiquen en dos grans grups:


- Assegurances de danys i responsabilitat civil.

- Assegurances de defensa, protecció jurídica i reclamació.


Obligatorietat de contractar una assegurança de la llar


Actualment no és obligatori tenir contractat una assegurança de la llar en un habitatge, això sí, és molt recomanable. A GuinotPrunera tots els inquilins tenen l'obligació de tenir una assegurança de responsabilitat civil, encara que normalment es contracta una assegurança de la llar, ja que és més econòmic i té moltes més cobertures.


En el cas dels propietaris, encara que no sigui obligatori i l'inquilí ja en tingui contractada una, és molt important que també tingui una assegurança de la llar. Encara que a simple vista pugui semblar que totes dues assegurances se superposen, en realitat es complementen.

Per exemple, en el cas que es trenqui una canonada de manera accidental, serà l'assegurança del propietari qui hagi de fer front a la reparació, i no la de l'inquilí.


Contractació d'una assegurança d'impagament del lloguer


A més de l'assegurança de llar, si tens un habitatge en lloguer hauries de valorar contractar una assegurança d’impagament de lloguer. Aquesta assegurança dona protecció davant possibles impagaments i danys quan tenim un pis llogat.


Encara que no és una situació desitjable, no podem descartar que ens puguem trobar davant una situació d'impagaments de l'import de lloguer o davant uns danys per actes vandàlics. Actualment els contractes de lloguer són de cinc i set anys, i la situació econòmica dels inquilins pot canviar.


En el cas que un propietari tingui diversos habitatges en lloguer, pot assumir un eventual impagament. Però si un propietari necessita el cobrament de la renda per a poder fer front al lloguer o la hipoteca, un impagament pot suposar un problema molt important.

L'assegurança d'impagament del lloguer ens ofereix protecció jurídica, cobertura d'un màxim de dotze mensualitats de pagament i una cobertura de fins a 3.000 € per actes vandàlics.


La importància de triar bé els inquilins


Sabem perfectament que quan un propietari té un pis per llogar, vol trobar un bon inquilí que compleixi amb les seves obligacions i que cuidi bé el pis. Un bon inquilí ha de complir alguns requisits bàsics: moltes vegades pensem exclusivament en la solvència econòmica, però també és molt important la conducta.


No hi ha regles màgiques, però l'experiència és un valor molt important. A GuinotPrunera comptem amb més de 115 anys d'experiència en gestió de patrimonis. El nostre equip professional està molt habituat a verificar diferents tipus d'inquilins i la seva documentació.

Juntem la globalitat dels serveis i l'atenció personalitzada a parts iguals. Ens agrada parlar clar, ser honestos i trencar els estereotips immobiliaris.