dimarts, 26 de setembre de 2023
TENDÈNCIES

Apostar per l'energia verda a casa teva

L'emergència climàtica ens obliga a prendre mesures contra el canvi climàtic i apostar per una altra manera de viure. En l'article d'avui, parlarem de l'energia verda i els beneficis que ens aporta a casa.

Què és l'energia verda?

Abans de res, hem de saber què és l'energia verda i d'on prové. L'energia verda és aquella que prové de fonts renovables com són la solar, eòlica, hidràulica o biomassa. Aquestes energies, a més, no generen residus contaminants amb la qual cosa el benefici és doble: no s'acaben i són més respectuoses per al medi ambient que les energies fòssils com el petroli, el carbó o el gas.

Les energies renovables són molt més segures, ja que s'extreuen del sol, el vent, la força de l'aigua o la biomassa. Les energies no renovables com l'energia nuclear, el petroli, el gas o el carbó són molt més perilloses per al medi ambient i han protagonitzat alguns dels desastres naturals més importants dels últims temps.


Energia verda a casa

En l'actualitat, hi ha dues opcions majoritàries per consumir energia verda en el nostre habitatge: instal·lar una planta d'autoconsum o contractar els subministraments amb una companyia que comercialitzi energies netes. Al nostre país cada dia són més les persones que aposten per instal·lar una planta d'autoconsum com una placa solar o calderes de biomassa.

La tipologia de l'habitatge marcarà si podem instal·lar una placa solar, encara que cada vegada són més les comunitats de propietaris que opten per instal·lar-les en el terrat i d'aquesta manera, dotar d'energia verda l'edifici. Que cada edifici tingui les seves plaques solars, permet una major eficiència energètica i un major control sobre el consum de l'edifici, així com un estalvi important en les despeses de la comunitat de propietaris.

Les calderes de biomassa proporcionen calefacció i aigua calenta mitjançant la combustió de deixalles orgàniques com els pèl·lets, llenya, ossos d'oliva o la pela d'alguna fruita seca.

La segona opció és contractar amb una companyia que comercialitzi amb energies verdes. Per a estar segurs que l'energia que arriba a la nostra casa és neta, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va crear el protocol de Garanties d'Origen (GdOs), que emet certificats que garanteixen que l'energia subministrada és d'origen completament verd.


Beneficis d'apostar pel consum d'energies renovables

Milloren el medi ambient: No generen gasos d'efecte hivernacle ni emissions contaminants.


Provenen de fonts il·limitades: Aquest tipus d'energia no s'esgoten, per la qual cosa són una aposta segura.


Beneficioses per a la salut: El consum d'energies renovables millora la qualitat de l'aire, així que guanyem en salut pública i qualitat de vida.


Ens permeten estalviar: Sí, les energies verdes tenen menys pèrdua energètica i menys despeses de transport. A més, són més barates que el petroli o el gas.


Com podeu veure, els beneficis del consum d'energies renovables són molts. A més, el consum d'energia verda ha d'anar acompanyat de consumir de manera més eficient. No podem viure sense energia, però sí que podem consumir altres tipus d'energia.


Proporcionamos un servicio integral en las áreas de Consultoría e Intermediación Inmobiliaria, Gestión de Patrimonios y Administración de Comunidades.