Terreny en venda a Dosrius, Barcelona

Magnífic terreny amb vistes úniques al mar i muntanya (ref. 9645)
129.000 €
Mapa
  Ficha


Descripció

Terreny de 1.502 m² en venda, es troba en una situació privilegiada amb unes vistes del mar i la muntanya impressionants. Edificable fins a 500 m² (250 m² per planta PB + 1). NORMATIVA

Subzona 7e (parcel·la 800 m²) Els usos permesos a la zona de cases aïllades són: Habitatge unifamiliar. Petit establiment comercial (amb una superfície màxima de 150m2) Restauració Esportiu Oficines Administratiu públic Subzona 7e (Parc. mín. 800 m²) 1.- Condicions de parcel·la: POUM Argentona Normativa 77 La parcel·la mínima es fixa a 800 m². Es fixa una amplada mínima de parcel·la de 20 metres. 2.- Paràmetres edificatoris: L'índex d'edificabilitat net per parcel·la es fixa en 0,20 m² de sostre per m² de sòl. El percentatge docupació màxima de la parcel·la per ledificació serà del 20% de la seva superfície. L'alçada màxima es fixa en 6,50 metres, corresponent a planta baixa més una planta pis. 3.- Sostre màxim per unitat edificatòria: Es fixa en 500 m². 4.- Separacions a límits de parcel·la: Les separacions mínimes de l'edificació al límit del carrer serà de 5 metres, i de 4metres a les altres partions veïnes. 5.- Soterrani: S'admet el soterrani que haurà de respectar el percentatge d'ocupació màxim de la parcel·la. 6.- Edificació auxiliar: S'admet amb les condicions fixades a l'art.68 d'aquesta normativa. Art 68: 1.- Edificacions auxiliars: S'entén per edificacions auxiliars les edificacions construïdes separadament de l'edificació principal, com ara garatges, vestuaris, coberts de jardineria o altres. Aquestes edificacions computaran dins de l'edificabilitat i l'ocupació màxima permesa a cada zona, i respectaran les separacions a límits de parcel·la fixades a la mateixa excepte en els casos següents: a) Als terrenys en declivi, amb pendents superiors al 20%, s'admetrà que l'alineació del garatge en una amplada màxima de 6 metres s'ajusti a l'alineació del vial. Sempre que això succeeixi l'edificació no podrà sobresortir d'un pla horitzontal situat a 2,70 metres de la rasant de la vorera. b) Als terrenys amb pendent ascendent tan sols s'admetran garatges al tancament de parcel·la, o amb separació inferior a l'assenyalada com a separació de vial, quan quedin encastats al massís de terres natural sempre que no sobrepassi una línia paral·lela a 1, 50 m. per sobre de la rasant natural, i sense sobresortir d'un pla horitzontal situat a 2,70 m. de la rasant de la vorera. Aquestes edificacions auxiliars no podran superar una ocupació màxima del 5% de la superfície de la parcel·la, una alçada total màxima inclosa la coberta, de 2,70 m amb coberta plana no transitable, o de 3,50 m. al carener en cas de teulada inclinada.

Característiques
Preu Venda 129.000 €
Parcel·la 1.502 m2
Llum
Aigua
Telèfon
Ubicació
La direcció de l'immoble és aproximada.
Escales d'eficiènciaContacta'ns

Si desitges més informació sobre aquesta propietat, si us plau, emplena el formulari.

 Sí, he llegit i / o accepto les Condicions d'ús y la Política de privacitat

Proporcionamos un servicio integral en las áreas de Consultoría e Intermediación Inmobiliaria, Gestión de Patrimonios y Administración de Comunidades.