Novetats sobre juntes de propietaris

El Decret Llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa de la Generalitat de Catalunya, inclou una sèrie de previsions respecte a les Juntes de propietaris en les comunitats en règim de propietat horitzontal.

Aquestes mesures es declaren vigents des del 21 de juny de 2020, dia de la finalització de l’estat d’alarma derivat de la Covid-19, i són les següents:

Exempció de convocar juntes de propietaris

Queda suspesa l’obligació de convocar i celebrar juntes de propietaris fins al dia 30 d’abril de 2021.

Ara bé, s’atorga a la comunitat la possibilitat de celebrar juntes de propietaris  a instàncies de la Presidència  o a petició d’almenys un 20% dels propietaris amb dret a vot, que representin el 20% de les quotes, des del dia 22 de juny de 2020 fins al 30 d’abril de 2021. En aquestes reunions s’han de complir les mesures de seguretat que siguin d’aplicació en el moment de la seva celebració.

Celebració de juntes per videoconferència

Es poden celebrar juntes per videoconferència o altres mitjans de comunicació sempre que estigui garantida la identitat dels assistents, la continuïtat de la comunicació i la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i en l’emissió del vot.

Acords sense reunió

Es prorroga la possibilitat de prendre acords sense reunió fins al 30 d’abril de 2021.

Fins que no es convoqui i celebri la pròxima junta ordinària es poden continuar adoptant acords sense reunió a instàncies de la Presidència. S’han de complir els següents requisits: l’emissió del vot s’ha de fer per correu postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà que garanteixi el dret d’informació i de vot, ha de quedar constància de la recepció del vot i s’ha de garantir la seva autenticitat.

Pròrroga de pressupost i càrrecs de la comunitat

L’últim pressupost anual aprovat s’entén prorrogat fins a la celebració de la següent junta ordinària, en la qual també s’ha de procedir a l’aprovació dels comptes anteriors i a la renovació dels càrrecs.

Per a més informació, consulta amb l’administrador de la teva comunitat.GuinotPrunera 2020. Tots els drets reservats  |  Avís legal  |  Política de privacitat  |  Política de Cookies