El sector immobiliari demana un pla d’ajuda per reactivar la compra d’habitatge i augmentar l’oferta de lloguer.

El descens en les operacions que es duen a terme en el sector immobiliari a causa de les mesures restrictives imposades per la pandèmia ha obligat els representants del sector a demanar a les administracions que elaborin un pla d’ajuda  que contribueixi a millorar tant el mercat de la compravenda com el del lloguer.

El fet que l’economia s’hagi afeblit significativament ha fet que la Federació Nacional d’Agències Immobiliàries (FAI) hagi reclamat al Govern la posada en marxa d’un pla prou ambiciós per evitar la pèrdua de més llocs de treball en el sector i per revitalitzar tant la compravenda com el mercat del lloguer.

En un comunicat, la FAI defensa que “l’Estat ha d’aplicar amb urgència mesures eficients que arribin als ciutadans abans de final d’any i serveixin per sostenir i crear ocupació en habitatge, així com per augmentar les compravendes i lloguers d’habitatge habitual”.

Mesures

Una de les mesures que proposen des d’aquesta federació és la de reducció d’un 50% de les quotes de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i la de l’IVA per a la compra, fins al final del present any, d’habitatges amb un cost inferior al mig milió d’euros. Això suposaria, segons la FAI, un estalvi mitjà per als ciutadans d’un 4,5% sobre el preu de l’habitatge. Seria una manera d’incentivar a curt termini la compra d’habitatges

De la mateixa manera, demana que s’apliqui una bonificació sobre l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en les compres d’immobles de segona mà que tinguin com a finalitat el lloguer d’habitatge habitual per un termini mínim de 15 anys.

Una altra de les mesures proposades és la de les ajudes directes per a les reformes i rehabilitació d’aquesta mena d’habitatges. Això, a més, contribuiria a augmentar el mercat del lloguer en aquells llocs en els quals la pressió existent en aquest sector només serveix per a la pujada dels preus. Posant en marxa aquesta mesura, des de la federació consideren que s’ajudarà a estabilitzar els preus del lloguer i que ajudaran molts compradors a dur a terme noves operacions , sobretot a aquells joves que en aquests moments tenen moltes dificultats per accedir a un habitatge.

També consideren que les administracions públiques haurien d’ajudar a cobrir part del risc hipotecari dels compradors per mitjà d’un aval o assegurança pública. Les dificultats que les entitats financeres estan posant a l’hora de concedir crèdits és un altre dels problemes que està suportant el mercat de la compravenda.



GuinotPrunera 2020. Tots els drets reservats  |  Avís legal  |  Política de privacitat  |  Política de Cookies