Molins posa en marxa un pla per salvar els seus edificis històrics

L’Ajuntament de Molins de Rei ha posat la primera pedra per a que el Pla Especial de Patrimoni Històric i Arquitectònica (PEPHA) entri en vigor. Aquesta pla, que ha estat un dels comptes pendents dels diferents ajuntaments democràtics de la localitat, permetrà que el municipi tingui el seu catàleg de béns immobles, que hauran d’ajustar-se a la nova llei perquè es pugui fer qualsevol tipus de reforma en ells.

Cal tenir en compte que el consistori va suspendre provisionalment, el novembre de 2016, llicències d’obra que afectaven els edificis inclosos al catàleg de béns immobles, el que va provocar les queixes de molts propietaris als quals es prohibia fer obres en tot l’edifici encara que la part a protegir fos mínima.

Amb posada en marxa del PEPHA, l’ajuntament fixarà què edificis o quina part dels edificis s’ha de conservar i quina pot ser sotmesa a reforma. El catàleg de béns de la ciutat conté una llista de 182 edificis, encara que en molts d’ells solament queda protegida una o diverses petites parts, per la qual cosa la llista final ascendeix a 500 elements que han de ser protegits.

El pla estableix diversos nivells de protecció. El primer és l’Integral, que afecta la totalitat de l’edifici; el segon, el nivell de Conservació, i el tercer, el Parcial, afecten elements específics de l’edifici, com pot ser la façana o alguns elements decoratius; i l’últim és el nivell Ambiental, que implica que l’edifici deu harmonitzar-se amb l’entorn, fixant, entre altres coses, el color de les parets.

L’Ajuntament de Molins obrirà ara el període d’exposició pública perquè qualsevol persona interessada pugui presentar les al·legacions que consideri oportunes. Aquest període durarà 60 dies i una vegada transcorregut aquest temps el consistori, acceptades les al·legacions oportunes, el pla haurà de ser validat per la Generalitat i posteriorment aprovat pel ple municipal.

Per evitar que el pla causi seriosos perjudicis als propietaris dels edificis catalogats que hagin de ser rehabilitats, l’Ajuntament té previst acompanyar el pla amb una sèrie d’ajudes i incentius fiscals, que variaran en funció del grau d’afectació i de si l’afectació els fer perdre drets adquirits pel Pla General Metropolità.GuinotPrunera 2018. Tots els drets reservats  |  Avís legal  |  Política de privacitat  |  Política de Cookies