La Generalitat promou ajudes al lloguer a famílies amb dificultats pel coronavirus

La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una línia d’ajudes per al lloguer de l’habitatge habitual per a aquelles famílies que s’hagin vist afectades per la crisi del coronavirus.

L’ajuda, que és gestionada pel Departament de Territori i Sostenibilitat  a través de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori, compta amb un import total de 14,5 milions d’euros i es pot sol·licitar des del 15 de maig fins al 30 de setembre.

Aquesta partida forma part de les ajudes que l’Estat ha destinat al pagament del lloguer davant la crisi generada per la pandèmia del coronavirus, que a Catalunya és gestionada per la Generalitat.

Afectats

La subvenció va dirigida a aquelles persones que visquin de lloguer i s’hagin quedat sense feina, bé per l’aplicació d’un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), bé per haver vist reduïda la seva jornada laboral, perdent conseqüentment part dels seus ingressos.

Les persones que rebin aquesta ajuda hauran de destinar-la a pagar la quota del lloguer del seu habitatge o bé a cancel·lar els microcrèdits que s’hagin vist en l’obligació de demanar a alguna entitat financera davant la falta d’ingressos.

Requisits

Per accedir a aquesta ajuda, el demandant ha de ser el titular del contracte de lloguer, l’habitatge per a la qual es demana ha de ser el seu domicili habitual i ha de trobar-se en una situació de vulnerabilitat econòmica acreditada.

A més, la unitat familiar no ha de superar els 1.613 euros d’ingressos en el mes anterior de la sol·licitud de l’ajuda, encara que es pot ampliar fins als 2.151 euros per a aquelles famílies que tinguin a càrrec seu un discapacitat intel·lectual o físic, o una persona amb una malaltia greu incapacitant. Si aquesta última és la deutora principal, el límit d’ingressos ascendeix als 2.689 euros.

L’ajuda s’incrementarà en 53,78 euros per cada fill, 80,67 en el cas de família monoparental.

També es tindrà en compte que les despeses totals, entre lloguer i subministraments bàsics, siguin iguals o superiors al 35% dels ingressos nets de la família, o que el cost màxim del lloguer, incloses despeses com  l’IBI, endarreriments o taxa d’escombraries, sigui de 900 euros mensuals.

Ubicació

Un altre factor a tenir en compte és que per fixar la quantitat de l’ajuda es tindrà en compte el lloc en què estigui situat l’habitatge.

Així, una família que tingui l’habitatge situat a Barcelona podrà percebre un màxim de 750 euros, mentre que els situats en les demarcacions de Girona i part de Tarragona serà de 500 euros, els de Lleida, 450 euros, i els de les Terres de l’Ebre, 350 euros.

D’altra banda, les ajudes es concediran per a un màxim de sis mensualitats, començant el mes d’abril fins al mes de setembre. I en el cas que la família sol·licitant rebi una altra ajuda de l’Estat, l’import total de les sumes de totes dues ajudes mai podrà ser superior a la quantitat marcada en el contracte de lloguer.

 GuinotPrunera 2020. Tots els drets reservats  |  Avís legal  |  Política de privacitat  |  Política de Cookies