La Generalitat considera buit un habitatge si està desocupat sense justificació durant dos anys

La Generalitat ha aclarit la definició de quan es considera en termes legals que un habitatge està buit. Per a això ha modificat el text de la llei aprovada el passat 23 de desembre en la qual es desenvolupaven una sèrie de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.

No obstant això, una vegada aprovada aquesta llei es va considerar que la definició d’habitatge buit podia generar dubtes i, per tant, problemes de seguretat jurídica, per la qual cosa es va decidir modificar-la.

Dos anys

En el nou text de la llei es defineix que un habitatge està legalment buit quan està desocupat permanentment sense causa justificada durant un període superior a dos anys.

Aquest aclariment és important, ja que la declaració d’un habitatge com a buit afecta tant els impostos com la possibilitat que les administracions imposin sancions als propietaris d’aquests habitatges.

Excepcions

No obstant això, hi ha determinades causes que la mateixa llei considera justificades perquè un habitatge estigui buit. Entre elles, el trasllat de l’habitant de l’habitatge per causes laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència, l’abandó de l’habitatge en una zona rural per un procés de pèrdua de població, o el fet que l’habitatge es trobi afectat per un procés judicial.

També el que l’habitatge, o edificis d’habitatges, hagin de sotmetre’s a una rehabilitació important, ja que el seu estat no permet la seva habitabilitat. Per a aquest supòsit han de fer-se constar els oportuns informes pericials que justifiquin la necessitat de dur a terme les obres.

Ocupació il·legal

Igualment es considerarà causa justificada el fet que l’habitatge es trobi ocupat de manera il·legal i el propietari ho pugui demostrar documentalment.

El període dels dos anys es comença a comptar en el moment en què el propietari té a la seva disposició l’habitatge, bé per ser ocupat per ell mateix com per cedir el seu ús a un tercer.

Només es considerarà que aquest període de dos anys deixa de comptar quan aquest habitatge estigui habitat durant un període mínim de sis mesos de manera continuada.GuinotPrunera 2020. Tots els drets reservats  |  Avís legal  |  Política de privacitat  |  Política de Cookies