La Generalitat concedeix crèdits per fomentar la rehabilitació d’edificis

La Generalitat de Catalunya està disposada a donar un impuls a la rehabilitació dels edificis d’habitatges. Per a això, ha posat en marxa un servei de concessió de crèdits a totes aquelles comunitats de veïns que vulguin dur a terme obres de millora en els seus edificis.

A partir del gener del 2020, el Govern català posarà a la disposició de les comunitats de veïns crèdits per un total de 100 milions d’euros. Serà a través de l’Institut Català de Finances (ICF) i de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que es concediran aquests préstecs, que tindran un tipus d’interès del 2% i un termini d’amortització de 15 anys.

Màxims i mínims

Els crèdits als quals podran acollir-se els interessats seran d’un mínim de 30.000 euros i d’un màxim de 20.000 euros per habitatge. Tindran dret a acollir-se a aquesta iniciativa aquelles comunitats que no estiguin catalogades com a moroses, és a dir, que puguin acreditar una morositat inferior al 5% en el mateix any, encara que en alguns casos excepcionals es permetrà una morositat de fins al 8%.

Dins d’aquest projecte està prevista una línia de finançament especial per a aquelles comunitats de propietaris amb menor capacitat econòmica i que puguin ser considerades com més vulnerables.

Rehabilitació energètica

La concessió d’aquests crèdits està prevista per a tres línies d’actuació principals. En primer lloc, la rehabilitació destinada a millorar les condicions de seguretat dels edificis i solucionar aquelles que puguin afectar la seva estabilitat. En segon lloc, aquelles que estiguin destinades a millorar l’eficiència energètica de l’edifici  i dels habitatges. I, en tercer lloc, aquelles que estiguin destinades a eliminar les barreres arquitectòniques.

Ajudes per a la ITE

Una de les raons que ha motivat la posada en marxa d’aquest projecte és ajudar les comunitats de propietaris al fet que puguin dur a terme la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) i que els propietaris  que no tinguin capacitat econòmica per assumir les derrames rebin una ajuda.

En el cas que l’ajuda sigui concedida, els diners no es podran percebre fins que l’obra s’hagi conclòs, per la qual cosa els propietaris hauran d’avançar els diners. A més, hauran de començar les obres en un termini de vuit mesos i acabar-les abans de dos anys.GuinotPrunera 2020. Tots els drets reservats  |  Avís legal  |  Política de privacitat  |  Política de Cookies