La Generalitat aprova un decret per facilitar la instal·lació de plaques fotovoltaiques en els edificis

La lluita contra el canvi climàtic i en defensa de les energies renovables està obligant les administracions a prendre mesures urgents per donar un impuls en aquest sentit.

Per això, la Generalitat ha aprovat un decret pel qual se suprimeixen algunes barreres administratives per a la posada en marxa de sistemes d’energies renovables a Catalunya, al mateix temps que busca aconseguir els objectius marcats en la lluita contra el canvi climàtic.

Plaques fotovoltaiques

Un dels aspectes d’aquest nou decret és la modificació de certs apartats de la Llei d’Urbanisme amb la finalitat de facilitar la instal·lació de plaques fotovoltaiques en els edificis. La intenció del legislador és, en aquest cas, la de facilitar l’autoconsum elèctric tant en els edificis d’àmbit privat com públic.

Per això, el decret estipula que en el cas d’instal·lació de plaques fotovoltaiques en les teulades dels edificis no comptarà com remunta, és a dir, com si fos la construcció d’una nova planta, encara que sí que estaran subjectes al règim de comunicació prèvia.

Aïllament tèrmic

Al mateix temps, el decret elimina aquella normativa existent que dificultava la construcció de mesures d’aïllament tèrmic dels edificis o la col·locació de tancaments que contribueixen a l’estalvi energètic.

D’aquesta manera, tant les comunitats de propietaris com els habitatges unifamiliars podran adoptar les mesures necessàries per reduir l’impacte ambiental del seu consum energètic, la qual cosa suposarà al mateix temps un important estalvi econòmic.

Parcs eòlics

Un altre dels aspectes tractats és la instal·lació de parcs eòlics o fotovoltaics a Catalunya, encara que la seva ubicació continuarà subjecta a aspectes com la protecció mediambiental, urbanística i paisatgística.

A més, el nou decret estableix que abans de 2050 s’haurà d’aconseguir la neutralitat de les emissions de CO2, la limitació de la tècnica del fracking, s’impulsi la mobilitat elèctrica en el sector del transport i s’electrifiquin els ports de la Generalitat.

L’objectiu final és aconseguir una producció de 6.000 MW de producció d’energia solar i els 4.000 MW d’energia eòlica en 2030. Actualment, aquestes xifres estan en 1.270 MW d’energia eòlica i 276 d’energia fotovoltaica.GuinotPrunera 2020. Tots els drets reservats  |  Avís legal  |  Política de privacitat  |  Política de Cookies