Els propietaris de piscines comunitàries demanen al Govern una normativa adequada a les seves instal·lacions

L’arribada del bon temps porta a l’obertura de les piscines, tant públiques com privades. No obstant això, la crisi provocada pel coronavirus i els dubtes que encara es mantenen sobre la seva transmissió han obligat les administracions a adoptar una sèrie de mesures destinades a minimitzar els riscos de contagis en aquesta mena d’instal·lacions.

Així, el govern central i els de les comunitats autònomes han acordat l’establiment d’unes normes d’obligat compliment per permetre l’obertura de les piscines comunitàries. Es tracta d’unes mesures bàsiques destinades a protegir la salut dels usuaris d’aquesta mena d’instal·lacions.

Encara que algunes de les mesures adoptades afecten sobretot les piscines obertes al públic, les piscines comunitàries hauran d’adoptar totes aquelles que puguin afectar les seves instal·lacions.

Dubtes entre els usuaris

Aquesta normativa ha generat un cert desconcert entre els propietaris o inquilins d’habitatges que disposen d’una piscina comunitària. Consideren que existeixen moltes dificultats per complir amb determinades parts de la normativa aprovada, que sí que pot ser efectiva en el cas d’instal·lacions d’accés públic, i exigeixen a les administracions que aclareixin les seves obligacions i que les adaptin a les necessitats reals de les instal·lacions.

Consideren que és difícil complir amb l’obligatorietat de la cita prèvia, o de mantenir la distància social, o de senyalitzar les àrees reservades, ja que l’espai del qual disposen limitaria l’accés a molt poques persones, amb el perjudici consegüent per a la majoria dels usuaris.

De moment, la normativa aprovada pel Govern estableix una sèrie de normes que hauran de complir-se, tret que s’estableixi una nova normativa específica, per permetre l’obertura de les piscines comunitàries.

Neteja i desinfecció

Abans de l’obertura, totes les instal·lacions han de ser sotmeses a una neteja i desinfecció completa. Tant el vas de la piscina com els elements adjacents (escales, dutxes, parets, sureres, mobiliari, aixetes, baranes, poms de les portes, etc.) han de ser netejades i desinfectades.

Per dur a terme aquesta neteja s’aconsella l’ús de lleixiu, dissolta en una proporció d’1/50 aproximadament, o d’altres desinfectants dels coneguts com viricides recomanats i registrats pel Ministeri de Sanitat.

Cal tenir en compte, a més, que la neteja de les zones d’estada i de trànsit dels banyistes (vestidors, dutxes, armariets, lavabos, mobiliari, etc.) han de ser netejades i desinfectades almenys dues vegades per dia, encara que aquelles zones que tinguin un contacte més assidu amb els usuaris (baranes, poms de portes, etc.) hauran de ser desinfectades tres vegades al dia.

Depuració de l’aigua

Pel que fa a la higiene de l’aigua, les instal·laciós han de comptar amb un procés de depuració física i química de l’aigua. Els tractaments han de ser mantinguts de manera correcta durant tot el temps d’ús de la instal·lació i el sistema de neteja ha de permetre que es rebi una certa quantitat d’aigua renovada de manera permanent.

A més, la instal·lació haurà d’estar dotada de sistemes per a la desinfecció de les mans a l’entrada del recinte, com per exemple gel hidroalcohòlic, i d’un sistema de desinfecció del calçat que es farà servir dins de la instal·lació.

Aforament i distància de seguretat

Dins de la instal·lació, els banyistes hauran de mantenir una distància de seguretat de dos metres. Perquè això sigui possible, l’accés a la instal·lació serà del 30% de la seva capacitat per permetre que es pugui mantenir la separació necessària, encara que aquest aforament pot veure’s reduït perquè es respecti la distància necessària.

Cada banyista ha de disposar dins de l’espai assignat de totes les seves pertinences (tovalloles, calçat, pots de crema, motxilles, etc.) i s’ha d’evitar el contacte físic amb la resta dels usuaris.

En el cas que la instal·lació disposi de vestidors o de qualsevol altra mena de recinte tancat, aquest haurà d’estar ventilat de manera permanent, tant si és per l’obertura de portes i finestres com si és per ventilació forçada per mitjans mecànics, i en aquest cas hauran d’estar en perfecte estat de manteniment.

Finalment, assenyalar que la nova normativa prohibeix l’ús de les dutxes dels vestuaris i de les fonts d’aigua que es trobin en les instal·lacions.GuinotPrunera 2020. Tots els drets reservats  |  Avís legal  |  Política de privacitat  |  Política de Cookies