Els nous edificis hauran de reduir el seu consum energètic a gairebé la meitat dels actuals

Els edificis de nova construcció hauran d’adoptar una sèrie de mesures per a reduir dràsticament el seu consum energètic. Així es fa constar en la reforma del Codi Tècnic de l’Edificació que ha elaborat el govern espanyol i que s’adapta a la normativa europea sobre la matèria.

Segons les reformes introduïdes en aquesta nova legislació, els edificis de nova construcció hauran de consumir almenys un 40% menys de l’energia que necessiten els ja construïts amb l’objectiu de reduir també l’impacte mediambiental  de l’ús de l’energia en els edificis.

Renovables

Aquest augment en el nivell d’exigència per a les noves construccions té com a objectiu la tendència en l’edificació cap als anomenats edificis de consum d’energia gairebé nul. Són edificis amb un nivell d’eficiència energètica molt alt, amb una baixa demanda d’energia, sent aquesta coberta en la seva major part per energies renovables .

Aquests edificis es troben dins de la Categoria A en l’escala de qualificació energètica.

Zona climàtica

Aquest tipus d’exigències s’estableixen depenent de la zona climàtica en la qual està situat l’edifici (no és el mateix estar situat en una zona de temperatures moderades que en una altra de clima extrem) i de l’ús que se li vagi a donar a l’edificació, bé com a habitatge o destinada al sector terciari.

A més, en el cas d’edificis ja construïts i que no estan adaptats a aquesta nova normativa, s’estableix l’abast de la rehabilitació que s’ha de dur a terme per a la seva adequació a la legislació.

Límits fixats

La normativa contempla els valors que han de complir les edificacions respecte a característiques com l’envolvent tèrmica  (nivell de permeabilitat a l’aire, fred, calor o pluja); els consums energètics que han de tenir les instal·lacions de calefacció i refrigeració, que han de fitar-se a les que marca el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (Rite); les normes que s’han de complir amb els sistemes d’il·luminació; o la capacitat de producció d’energia renovable que ha de tenir l’edifici.

Producció energètica

La normativa exigeix que el 50% del consum en aigua calenta sanitària i climatització de piscines sigui de producció energètica verda i produïda en el mateix edifici o en el seu entorn.

A més, s’estableix que tots els edificis han de produir un mínim d’energia elèctrica d’acord amb el seu volum, independentment de la zona en la qual es trobi i de la font verda amb la qual s’aconsegueixi produir aquesta energia. En aquest cas, la llei la producció energètica amb aerotèrmia d’elevat rendiment, a més de la fotovoltaica. Això si, en cap cas aquesta producció pot superar els 100 kW.GuinotPrunera 2020. Tots els drets reservats  |  Avís legal  |  Política de privacitat  |  Política de Cookies