Els jutges espanyols sentencien en contra de l’índex IRPH seguint la doctrina europea

Diversos jutjats espanyols han dictat sentències en les quals declaren nul·les les clàusules de venciment anticipat i de l’Índex de Referència dels Préstecs Hipotecaris (IRPH), que algunes entitats incloïen en els contractes hipotecaris, per considerar-les abusives.

Les sentències dels jutjats espanyols s’han fet a l’abric d’una decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). En aquesta sentència, el tribunal deixava en mans dels jutges espanyols la decisió de si les clàusules de venciment immediat i de l’esmentat índex podien considerar-se abusives, depenent de si l’entitat financera havia ofert al client, de manera clara i transparent, tota la informació sobre aquestes clàusules.

Causes reactivades

La decisió del tribunal de Luxemburg ha permès reobrir nombroses causes que es mantenien parades en els jutjats espanyols, que s’havien mantingut a l’espera de la sentència de l’alt tribunal europeu.

Ara comencen a arribar les primeres sentències dels tribunals espanyols, tenint en compte que la decisió del TJUE no es va fer pública fins al passat 3 de març. I, en la pràctica totalitat dels casos sentenciats fins ara, han estat els demandants els que han obtingut una sentència favorable.

Cas a cas

La reactivació d’aquestes causes després de la decisió del TJUE obliga els tribunals a jutjar cas per cas, ja que la decisió final dependrà de si l’entitat financera pot demostrar que va facilitar al seu client tota la informació, amb absoluta claredat i transparència, sobre el que significava signar una hipoteca en la qual s’anava a aplicar l’índex IRPH.

Fins ara, les sentències dictades a favor dels demandants estan obligant les entitats financeres a recalcular el muntant total dels interessos que van cobrar als clients substituint l’índex IRPH per l’Euribor.

En una d’aquestes sentències, dictada per un tribunal de Palma, es dictamina que l’entitat financera no ha pogut acreditar que “facilités informació específica o addicional al consumidor relativa a l’abast i funcionament concret d’aquest índex de referència en el marc del contracte de préstec ofert, tant en la fase precontractual, com en les fases de perfecció i execució del contracte”.

Tenint en compte que aquest últim índex s’ha mantingut sempre en valors inferiors al IRPH, les entitats financeres que acabin sent condemnades en ferm hauran de retornar als seus clients el percentatge dels interessos que van percebre de manera indeguda.GuinotPrunera 2020. Tots els drets reservats  |  Avís legal  |  Política de privacitat  |  Política de Cookies