El preu de l’habitatge puja un 6,2% a Catalunya i un 10,5% a Madrid

El preu de l’habitatge en les dues principals comunitats autònomes espanyoles es manté en la senda del creixement. Malgrat la moderació que ha experimentat en els últims mesos, tant a Catalunya com a Madrid el preu de l’habitatge ha continuat en la senda del creixement, encara que en uns percentatges significativament inferiors als que s’havien produït en etapes anteriors.

A Catalunya, el cost de la compra d’un habitatge és un 6,2% més elevat que en 2018, mentre que a Madrid aquest percentatge ascendeix fins al 10,5%. Així es desprèn de l’últim informe de la Societat de Taxació, que ha analitzat l’evolució del preu de l’habitatge en el segon semestre del 2018 i el primer de 2019.

Preu elevat

En termes de preu per metre quadrat, Barcelona continua sent la província amb un preu més elevat. El cost mitjà del metre quadrat se situa en els 2.688 euros per metre quadrat, mentre que a Madrid aquest preu és de 2.522 euros per metre quadrat.

A la resta de Catalunya, el preu de l’habitatge ha pujat, però molt moderadament i l’informe constata les enormes diferències entre les diferents províncies. Així, a Girona ho ha fet en un 2,9%, situant el preu del metre quadrat en 1.739 euros; a Tarragona l’ascens ha estat de l’1,5%, amb un preu del metre quadrat de 1.390 euros; i a Lleida ha pujat un 1,9% i el metre quadrat està en 1.119 euros.

Desigualtats

L’informe de la Societat de Taxació també ha analitzat l’esforç que han de fer els compradors per adquirir un habitatge. Així, l’índex de l’esforç immobiliari a Catalunya assenyala que un ciutadà ha de destinar 8,3 anys de sou íntegre per comprar un habitatge de tipus mitjà. A Madrid, aquest temps es redueix fins als 7,9 anys.

De totes maneres, l’informe constata que es mantenen les enormes desigualtats entre les diferents comunitats autònomes amb referència al preu de l’habitatge i a la seva evolució. És precisament l’augment dels preus en algunes comunitats autònomes el que manté en xifres positives l’evolució del preu a l’Estat, malgrat els inqüestionables símptomes d’estabilització dels preus que s’han vist en els últims mesos.

Si estàs interessat en comprar un habitatge a Barcelona o a Girona consulta les nostres ofertes aquí.GuinotPrunera 2020. Tots els drets reservats  |  Avís legal  |  Política de privacitat  |  Política de Cookies