El Govern subvencionarà la compra d’habitatges destinats al lloguer

El Govern espanyol ha aprovat destinar una sèrie d’ajudes per a incentivar la compra d’habitatges que vagin destinades a augmentar l’oferta de pisos en el mercat del lloguer.

Per a això ha decidit posar en marxa subvencions per promocionar la compra d’habitatges  que vagin a ser destinades al lloguer o la cessió en ús d’acord amb una sèrie de condicionants establerts en la legislació vigent.

Aquesta nova normativa ha estat posada en marxa pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i modifica part de la normativa que s’havia aprovat anteriorment dins del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021.

Màxim

Aquesta subvenció podrà assolir un màxim de 400 euros per metre quadrat de superfície útil de l’habitatge, encara que mai podrà superar el 60% del seu cost total.

A més, en aquest preu s’inclouen totes les despeses que ocasiona la compra de l’habitatge, des de qualsevol dels impostos, taxes o tributs, fins a les despeses de gestió de la compravenda, entre els quals s’inclouen les despeses de notaria, de registre, o qualsevol altra despesa que pugui generar l’operació.

Una vegada aprovada l’ajuda per part de l’administració, el termini màxim per formalitzar l’adquisició serà de sis mesos, de tres en el supòsit que s’hagi fet el seu pagament condicionat.

Cal tenir en compte que l’acceptació d’aquesta mena de subvenció implica l’acceptació per part del comprador d’una sèrie de normatives, que poden ser establertes per les comunitats autònomes i que impliquen, entre altres coses, un topall en el cost del lloguer que es pot establir.

Modificacions

La posada en marxa d’aquesta mesura ha suposat la modificació de la legislació existent fins al moment referent a les ajudes dels poders públics per a l’adquisició d’un habitatge perquè siguin destinades al mercat del lloguer adaptant-se a una sèrie de normatives tant estatals com municipals.

Entre aquestes modificacions es troba la que permet que les administracions públiques que adquireixen habitatges individuals o en bloc es puguin adherir a aquestes ajudes. El mateix ocorre amb les que siguin adquirides per entitats depenents de les administracions o per aquelles de dret públic.

Aquesta nova normativa s’afegeix a la que ja estava en vigor des de 2018 i que permet als promotors d’habitatge nou, o que reprenguin obres paralitzades, o a aquells que apostin per la rehabilitació d’habitatges, obtenir ajudes directes de les administracions. En aquests casos, les ajudes són d’un màxim de 350 euros per metre quadrat de superfície útil, que mai pot superar el 50% del cost total de la inversió que es realitzi, i amb un límit de 36.750 euros per habitatge.GuinotPrunera 2020. Tots els drets reservats  |  Avís legal  |  Política de privacitat  |  Política de Cookies