El Govern oferirà 300 milions en ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis

El Govern destinarà 300 milions d’euros procedents de la Unió Europea per a la rehabilitació energètica dels edificis i per al foment de les energies renovables tèrmiques i elèctriques.

Aquestes ajudes provenen de Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i hauran de ser destinades a la rehabilitació energètica d’edificis sencers, d’illes d’edificis o d’actuacions integrals en els barris, mitjançant la millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica dels edificis o de les instal·lacions tèrmiques, com sistemes de calefacció comunitaris o per millorar l’eficiència energètica dels sistemes d’il·luminació.

Terminis

Aquesta línia d’ajudes seran gestionats per l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE), però hauran de ser les comunitats autònomes les que facin públiques les corresponents convocatòries per atorgar les ajudes necessàries.

El termini de presentació de les convocatòries és fins al 21 de desembre de 2021, i les obres que hagin rebut les ajudes hauran d’estar finalitzades abans del 30 de juny de 2023. A més, per rebre l’ajuda hauran de ser justificades davant el FEDER abans del 30 de setembre d’aquest any.

Renovació

Les ajudes tenen com a principals destinataris els particulars, tant de manera individual com col·lectiva, i el seu principal objectiu és la reducció del rastre contaminant dels edificis. És a dir, poden accedir a les subvencions les comunitats de veïns, les cooperatives o els particulars, sempre que els seus projectes s’adeqüin a les clàusules establertes.

Depenent del projecte, les ajudes podran anar des del 15% del seu cost final fins al 65%, en el cas que es duguin a terme diversos projectes de rehabilitació energètica alhora.

L’ajuda del 15%, la menor prevista, es destina a aquells projectes modestos, com per exemple la millora de la il·luminació d’un edifici. Per a projectes més ambiciosos, com l’aïllament termic de l’envolupant d’un edifici, les ajudes podran arribar fins al 30% del cost final. El 50% es reserva per a aquells projectes que incloguin diversos programes, com il·luminació, aïllament i instal·lació d’una xarxa elèctrica procedent d’una font renovable. Finalment, es podrà dotar amb fins a un 65% d’ajuda a aquells projectes que, a més d’aquests últims programes, s’hi apliqui un criteri social.GuinotPrunera 2020. Tots els drets reservats  |  Avís legal  |  Política de privacitat  |  Política de Cookies