El Constitucional avala la pràctica totalitat del decret del lloguer del Govern

El Tribunal Constitucional ha avalat la pràctica totalitat de l’anomenat decret del lloguer que el Govern va aprovar al març de l’any passat. D’aquesta manera, l’alt tribunal considera que la decisió del Govern de validar aquesta nova llei amb caràcter d’urgència i d’aprovar-la per mitjà del decret llei, una figura jurídica que permet escurçar els tràmits parlamentaris de les noves normes, va ser plenament justificada.

Encara que els magistrats del TC han considerat que hi ha alguna part del decret que no s’ajusta a la legalitat, la totalitat de les mesures importants que afecten directament la relació entre el propietari i l’arrendatari han rebut el vistiplau de l’alt tribunal.

Novetats importants

Aquest decret llei estableix un nou marc legal en la relació entre propietari i inquilí. Entre altres coses, s’amplia la durada mínima dels contractes de lloguer a cinc anys en el cas d’habitatge i fins a set en el cas d’empreses, tret que hi hagi un acord diferent entre totes dues parts, s’estableix com a topall màxim de l’augment del preu del lloguer l’IPC, es limiten el nombre de mesos que es pot demanar com a aval a l’inquilí i s’estableixen mesures per afavorir la seguretat jurídica en els processos de desnonament.

També es contemplen noves mesures econòmiques i fiscals que afecten l’Impost de Transmissions Patrimonials en el lloguer de l’habitatge habitual o millores en el tractament de l’IBI si l’habitatge es destina a lloguer social.

A més, també ha estat declarada constitucional l’elaboració d’un sistema d’índexs de referència del preu del lloguer de l’habitatge, que permet a les diferents administracions dissenyar les seves pròpies polítiques i programes públics d’habitatges.

Parts anul·lades

De fet, la sentència del tribunal considera que tan sols dues de les parts d’aquest decret han de ser anul·lades. La primera és la que fa referència a les mesures per promoure l’oferta de l’habitatge en lloguer, entre les quals hi ha la mobilització de sòl públic per a la promoció del lloguer social.

La segona, una modificació sobre la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic que ni tan sols afecta el mercat de l’habitatge, ja que concerneix els convenis per construir infraestructures.

Majoria parlamentària

El decret va ser aprovat al març de l’any passat i convalidat un mes després per la majoria del Parlament. En aquest decret s’hi inclouen nombroses novetats legislatives per regular el mercat del lloguer, mesures que abasten aspectes econòmics i fiscals i que estaven plenament vigents, ara ja amb l’aval del TC.GuinotPrunera 2020. Tots els drets reservats  |  Avís legal  |  Política de privacitat  |  Política de Cookies