El Banc d’Espanya no veu sobrevalorat el preu de l’habitatge

El preu de l’habitatge al nostre país no està sobrevalorat, encara que no està lluny del seu valor d’equilibri. Aquesta és la conclusió a la qual han arribat els responsables del Banc d’Espanya i que han fet pública per mitjà d’un informe que conté les conclusions d’una anàlisi sobre l’evolució del preu de l’habitatge als països de la zona euro.

Per això, l’entitat financera descarta que el sector immobiliari espanyol es trobi prop d’una nova bombolla immobiliària. De totes maneres, l’informe fa aquestes valoracions respecte a l’estat de l’habitatge en el conjunt de l’Estat, encara que també fa referència al fet que la situació pot ser una mica diferent si l’anàlisi es fa a escala regional i local.

Per això, en el mateix informe del banc s’aconsella a les administracions que sotmetin a un estricte seguiment l’evolució del sector, ja que té una gran rellevància en la marxa de l’economia i s’ha d’evitar qualsevol mena de risc.

L’entitat defensa que el sector presenta un notable dinamisme tant a Espanya com a la zona euro. Per això, i per l’evolució a la baixa dels tipus d’interès, les administracions han de vigilar estretament el comportament del sector residencial per les implicacions que té tant a escala econòmica com social.

El regulador bancari considera que després de la caiguda del preu de l’habitatge durant els anys més forts de la crisi, que va assolir el 40%, s’ha produït una revaloració de l’habitatge d’un 18% de mitjana, per la qual cosa encara s’està molt lluny dels preus que es van produir durant la bombolla immobiliària.

En l’informe també s’assenyala que la situació del mercat immobiliari espanyol és millor que la d’alguns dels països que formen part de la zona euro. Per això, la majoria dels governs han decidit adoptar mesures prudents per detectar i evitar que tornin a produir-se vaivens en el sector que acabin causant una nova crisi immobiliària.

Malgrat que les dades dels últims trimestres apunten al fet que s’està produint una desacceleració en el creixement del sector en tota la zona euro, els responsables del Banc d’Espanya consideren que el preu de l’habitatge s’ha acostat al seu valor d’equilibri tenint en compte la resta dels indicadors econòmics, sobretot el PIB i l’evolució de l’ocupació.

 

Si estàs interessat en comprar un habitatge consulta la nostra oferta aquí.

 GuinotPrunera 2020. Tots els drets reservats  |  Avís legal  |  Política de privacitat  |  Política de Cookies