Creix l’oferta d’habitatge nou a Catalunya, sobretot fora de Barcelona

La construcció d’habitatge nou a Catalunya creix de manera significativa en l’últim any. No obstant això, ara el focus dels promotors se situa fora de la ciutat de Barcelona i de la primera corona metropolitana, la qual cosa, segons el parer dels experts, pot suposar un seriós problema en el futur.

Aquestes són algunes de les conclusions de l’estudi Oferta d’Habitatge de Nova Construcció a Catalunya 2019, elaborat per l’Assosiació de Promotors de Catalunya (APCE), en el qual s’ha analitzat el mercat de l’habitatge lliure en més de cent municipis de tota la comunitat autònoma.

Mercat dinàmic

Entre les xifres ofertes per aquest estudi destaca el fet que durant 2019 es va registrar, en tots els municipis analitzats, un augment en el nombre de promocions iniciades de més de 287 respecte a l’any anterior. Amb això, es va superar la xifra de 1.000 promocions posades en marxa.

Aquest important augment es reflecteix igualment en el nombre d’habitatges posats en el mercat. Durant 2019, els habitatges construïts van assolir la xifra de 18.326, una quantitat que supera les de 2018 en 4.754 habitatges.

Sobre pla

L’estudi també destaca que són molts els habitatges construïts que ni tan sols han arribat al mercat, ja que bona part d’aquests habitatges han estat adquirits sobre pla. De fet, del total dels habitatges construïts, el 54,3% ja han estat venuts. I d’aquests, un 68% ho han estat sobre pla. És a dir, que tan sols un 45,7% dels habitatges de nova construcció han sortit a la venda en el mercat.

Fora de Barcelona

Una altra dada ressenyable de l’estudi és la constatació que la ciutat de Barcelona ha perdut força pel que fa a l’activitat constructora. Encara que segueix al capdavant del sector de la construcció d’habitatges en nombres absoluts, en percentatge ha disminuït considerablement. L’any passat va representar el 7,6% de l’activitat, mentre que en èpoques anteriors havia aconseguit fins al 20%. Aquest descens també repercuteix en les xifres de la província, que ha experimentat una baixada del 8,7% respecte a l’any anterior.

Per contra, l’activitat ha experimentat un sensible creixement en municipis allunyats de les primeres corones metropolitanes. I són les províncies de Girona, amb un 14,7%, i Tarragona, amb un 19,8%, les que es mantenen en el camí de l’augment de l’activitat constructora.

Rehabilitació

Barcelona, tant la província com la ciutat, concentra la pràctica totalitat de la rehabilitació d’edificis. De fet, gairebé el 90% de les rehabilitacions d’edificis que tenen lloc a Catalunya es concentren en aquesta província, de forma molt destacada en la capital catalana.

 GuinotPrunera 2020. Tots els drets reservats  |  Avís legal  |  Política de privacitat  |  Política de Cookies