El certificat digital és obligatori per totes les comunitats de propietaris

Les Comunitats de Propietaris han d’utilitzar el Sistema de Notificacions Electròniques Obligatòries de l’Agència Tributària. Per fer-lo es necessari que sol·licitin el certificat digital, de manera que tot allò que hagin de comunicar a les Administracions i totes les notificacions les rebran per mitjans electrònics.

Per què és necessari?

Des del 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Aquesta diu que les entitats sense personalitat jurídica (com són les Comunitats de Propietaris, entre d’altres) estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit administratiu.

Què passa si la meva comunitat no el té?

Algunes comunitats de propietaris ja han rebut sancions per infracció tributària per no haver atès les notificacions telemàtiques de les Administracions Públiques des de la data d’entrada en vigor de la llei.

L’Agència Tributària ha començat a notificar sancions tributàries, per el moment amb multes que ronden els 300 euros, imposades a Comunitats de Propietaris per no haver atès comunicacions telemàtiques.

Cóm puc evitar que sancionin la nostra comunitat?

Per evitar possibles futures sancions de l’Agència Tributària derivades d’aquesta situació, et recomanem l’accés cada 10 dies a les notificacions electròniques que la Comunitat de Propietaris pugui rebre, de la següent manera:

  • Des de la seu electrònica de l’Agència Tributària a l’apartat “les meves notificacions”, clicant en “Accés a notificacions i comunicacions de l’AEAT”.
  • A través del punt d’accés general de l’Administració General de l’Estat mitjançant l’Adreça Electrònica Habilitada (DEH).
  • A través de la carpeta ciutadana.

Com evitar tràmits enrevessats?

Per poder accedir a les notificacions electròniques de tot organisme públic és necessari utilitzar un certificat electrònic i en el cas de l’Agència Tributària es permet també accedir mitjançant apoderament. Amb aquesta solució permet que totes aquelles comunitats que tinguin un administrador podran apoderar-lo per a que faci aquestes gestions en representació de la comunitat, sense que cap veí es vegi en aquests tràmits una mica enrevessats.

Per què necessitem un administrador?

En aquest tipus de gestions sempre hi ha terminis específics i tràmits amb paperassa que requereixen tenir tot en ordre. En cas de faltar-te, per exemple, algun requisit en moltes ocasions et fan tornar en un altre moment amb allò que et faltava, anar a casa, buscar-ho, concertar un altre visita, tornar…

Hi ha també terminis que son tan específics que una persona que té un altre àmbit laboral no té perquè saber-los, com:

  • Totes les comunicacions i notificacions de l’AEAT estaran disponibles 90 dies naturals en la DEH.
  • Després només es podran consultar a la Seu Electrònica de l’Agència Tributària.
  • Si amb anterioritat a la data de recepció s’hagués accedit a la Seu electrònica de l’Agència Tributària i li hagués estat practicada la notificació per compareixença electrònica, la data que preval és la de la primera notificació.

I altres situacions específiques de les que si ningú t’informa és complicat conèixer, per exemple que la primera vegada que s’hi vulgui accedir a l’àrea digital, serà necessari que et posis en contacte amb les oficines col·legials on us facilitaran per correu electrònic el nom d’usuari i contrasenya per entrar la primera vegada…

Coneixes el servei d’administració de comunitats que t’oferim a GuinotPrunera? Consulta’ns pressupost sense compromís.

⇒ Clica aquí per veure tota la informació ⇐GuinotPrunera 2019. Tots els drets reservats  |  Avís legal  |  Política de privacitat  |  Política de Cookies