Aquests són els canvis que introdueix la nova llei d’habitatge de la Generalitat en el mercat del lloguer

El Parlament de Catalunya ha donat el vistiplau al decret llei que introdueix la nova normativa que regirà en el sector immobiliari de l’habitatge d’ara endavant.

En aquest decret es fan constar, segons el legislador, les mesures de reforç urgents per millorar l’accés a l’habitatge dels col·lectius socials més vulnerables i es defineixen les que propicien un increment de l’habitatge protegit per cobrir les necessitats d’aquests habitatges.

Obligacions

Una de les mesures que més suspicàcies ha despertat en el sector immobiliari és la que obliga els anomenats grans tenidors (fons d’inversió i persones jurídiques o físiques que posseeixin més de 15 habitatges) a oferir un lloguer social als ocupes que portin en un habitatge més de sis mesos.

A més, en aquests casos el contracte social haurà de ser d’almenys cinc anys de durada, si l’arrendador és una persona física, i set si es tracta d’una persona jurídica. Si passat aquest temps els ocupants continuen en una situació de vulnerabilitat, l’arrendador tindrà l’obligació de renovar el contracte del lloguer en les condicions fixades per la llei.

Protecció oficial

Una altra mesura és la que obliga els promotors a destinar a VPO el 40% del percentatge del sòl en les noves construcció que es duguin a terme en l’àrea metropolitana de Barcelona.

Aquesta normativa afectarà igualment aquells terrenys que canviïn d’ús, passant de qualsevol anterior a residencial, en els quals s’haurà de destinar el mateix percentatge a habitatge social.

A més, les administracions competents, ajuntaments i Generalitat, i els promotors socials, tindran dret de tanteig i retracte en els habitatges adjudicats a través d’una execució hipotecària per a destinar-les a habitatge social.

Habitatge buit

Una de les claus del decret és la definició del que és un habitatge buit. Mancant una convalidació definitiva, la Generalitat considera un habitatge buit aquell que porta desocupat sense una causa justificada durant un període d’almenys dos anys.

A més, si l’habitatge ha estat ocupat continuarà sent considerat buit encara que el propietari hagi interposat una denúncia davant l’administració de justícia.

Sòl públic

També s’estableix l’ús que es donarà al sòl públic, que gradualment s’anirà posant a la disposició dels promotors interessats a dur a terme projectes de construcció.

Per a això, el nou Pla Territorial Sectorial d’Habitatge (PTSH), que haurà de ser aprovat en aquest any, obligarà a destinar a VPO, en l’àrea metropolitana de Barcelona, el 40% del sostre de sòl urbanitzable delimitat, i un 40% en sòl urbà no consolidat

Crítiques del sector

El sector considera que algunes de les novetats que presenta aquesta nova normativa són seriosament perjudicials per als propietaris, ja que els deixa pràcticament indefensos.

Per això, els analistes pronostiquen que, molt probablement, servirà per desincentivar la inversió, la qual cosa, lluny de la intenció del legislador, provocarà un augment dels preus de l’habitatge.GuinotPrunera 2020. Tots els drets reservats  |  Avís legal  |  Política de privacitat  |  Política de Cookies