Les claus per un habitatge autosuficient energèticament

La preocupació pel medi ambient i la cada vegada més costosa factura energètica ha fet créixer de forma exponencial en els últims temps l’interès per la construcció i la rehabilitació energètica de l’ habitatge autosuficient.

No obstant això, no sempre s’adopten les mesures més eficients, ja que moltes vegades es prenen decisions molt marcades per temes econòmics i es passen per alt les solucions que, a mitjà i llarg termini, van suposar un major estalvi energètic i econòmic.

Les solucions més adequades dependran de diversos factors, com de la situació geogràfica de la casa, la seva orientació o la seva antiguitat, però sempre hi ha unes normes que s’han de seguir per aconseguir una eficiència energètica molt elevada.

1. Aïllament

És un dels factors més importants. Els habitatges solen tenir diversos punts que influeixen decisivament en la temperatura de confort interior. Finestres, portes, sostres o sòls són els més problemàtics, per la qual cosa garantir un bon aïllament en aquests punts garanteix una bona eficiència energètica.

2. Orientació

Per aprofitar la calor del sol a l’hivern, el millor és que l’habitatge estigui orientat al sud. I que les habitacions que estiguin orientades al nord tinguin les menys finestres possibles.

3. Jardins

Si és possible, es poden instal·lar hivernacles i conduir la calor que es produeix en el seu interior cap a la casa. A més, els arbres de fulla caduca donen ombra a l’estiu i no tapen el sol a l’hivern. Són una altra bona solució.

4. Energies alternatives

En aquest punt hi ha diverses solucions. La instal·lació de plaques solars o altres elements que aprofiten l’energia solar per a generar electricitat és una d’elles. També es poden instal·lar petits aerogeneradors per aprofitar l’energia eòlica.

5. Acumuladors elèctrics

I per emmagatzemar l’energia que produeixen les plaques solars i l’aerogenerador, unes bones bateries. Actualment les hi ha capaces d’emmagatzemar molta més energia que fa uns anys, per la qual cosa garanteixen un excel·lent rendiment.

6. Biomassa

També es poden usar combustibles que amb prou feines generen residus, com la biomassa. El pellet o els ossos d’oliva són excel·lents per produir calor sense amb prou feines afectar el medi ambient.

7. Geotèrmia i aerotèrmia

Dues de les noves energia altament eficients. La geotèrmia és absolutament neta, ja que aprofita l’energia de l’interior de la terra per generar calor a l’hivern i fred a l’estiu. I la aerotèrmia genera l’energia extraient-la del mateix aire i el seu consum energètic és un 75% més eficient que el de l’elèctrica.

8. Aprofitament de l’aigua

La instal·lació d’un dipòsit que reculli l’aigua la pluja és un sistema eficaç d’estalvi. L’aigua recollida pot tenir diversos usos, i si s’instal·la una depuradora pot servir per al consum humà. També existeixen sistemes de reciclatge de les aigües residuals que degudament purificades són reutilitzables.

9. Aire pur

Els sistemes de renovació de l’aire permeten mantenir l’aire de l’interior de l’habitatge net i a temperatura de confort. S’evita haver de ventilar la casa i perdre calor i, a més, que entrin elements nocius com a pol·len, partícules contaminants o pols.

No és imprescindible la instal·lació de tots aquests elements per aconseguir un estalvi energètic notable, però sí que cal combinar-los eficaçment per aconseguir l’eficiència energètica desitjada.

Consulta altres articles de la nostra secció CONSELLS aquí!GuinotPrunera 2018. Tots els drets reservats  |  Avís legal  |  Política de privacitat  |  Política de Cookies