Les claus per un habitatge autosuficient energèticament

La preocupació pel medi ambient i la cada vegada més costosa factura energètica ha fet créixer de forma exponencial en els últims temps l’interès per la construcció i la rehabilitació energètica de l’ habitatge autosuficient.

No obstant això, no sempre s’adopten les mesures més eficients, ja que moltes vegades es prenen decisions molt marcades per temes econòmics i es passen per alt les solucions que, a mitjà i llarg termini, van suposar un major estalvi energètic i econòmic.

Les solucions més adequades dependran de diversos factors, com de la situació geogràfica de la casa, la seva orientació o la seva antiguitat, però sempre hi ha unes normes que s’han de seguir per aconseguir una eficiència energètica molt elevada.
– Aïllament. És un dels factors més importants. Els habitatges solen tenir diversos punts que influeixen decisivament en la temperatura de confort interior. Finestres, portes, sostres o sòls són els més problemàtics, per la qual cosa garantir un bon aïllament en aquests punts garanteix una bona eficiència energètica.
– Orientació. Per aprofitar la calor del sol a l’hivern, el millor és que l’habitatge estigui orientat al sud. I que les habitacions que estiguin orientades al nord tinguin les menys finestres possibles.
– Jardins. Si és possible, es poden instal·lar hivernacles i conduir la calor que es produeix en el seu interior cap a la casa. A més, els arbres de fulla caduca donen ombra a l’estiu i no tapen el sol a l’hivern. Són una altra bona solució.
– Energies alternatives. En aquest punt hi ha diverses solucions. La instal·lació de plaques solars o altres elements que aprofiten l’energia solar per a generar electricitat és una d’elles. També es poden instal·lar petits aerogeneradors per aprofitar l’energia eòlica
– Acumuladors elèctrics. I per emmagatzemar l’energia que produeixen les plaques solars i l’aerogenerador, unes bones bateries. Actualment les hi ha capaces d’emmagatzemar molta més energia que fa uns anys, per la qual cosa garanteixen un excel·lent rendiment.
– Biomassa. També es poden usar combustibles que amb prou feines generen residus, com la biomassa. El pellet o els ossos d’oliva són excel·lents per produir calor sense amb prou feines afectar el medi ambient.

– Geotèrmia i aerotèrmia. Dues de les noves energia altament eficients. La geotèrmia és absolutament neta, ja que aprofita l’energia de l’interior de la terra per generar calor a l’hivern i fred a l’estiu. I la aerotèrmia genera l’energia extraient-la del mateix aire i el seu consum energètic és un 75% més eficient que el de l’elèctrica.
– Aprofitament de l’aigua. La instal·lació d’un dipòsit que reculli l’aigua la pluja és un sistema eficaç d’estalvi. L’aigua recollida pot tenir diversos usos, i si s’instal·la una depuradora pot servir per al consum humà. També existeixen sistemes de reciclatge de les aigües residuals que degudament purificades són reutilitzables.
– Aire pur. Els sistemes de renovació de l’aire permeten mantenir l’aire de l’interior de l’habitatge net i a temperatura de confort. S’evita haver de ventilar la casa i perdre calor i, a més, que entrin elements nocius com a pol·len, partícules contaminants o pols.

No és imprescindible la instal·lació de tots aquests elements per aconseguir un estalvi energètic notable, però sí que cal combinar-los eficaçment per aconseguir l’eficiència energètica desitjada.

Consulta altres articles de la nostra secció CONSELLS aquí!GuinotPrunera 2018. Tots els drets reservats  |  Avís legal