Avantatges i desavantatges de col·locar gespa artificial en una terrassa

La disponibilitat en un habitatge d’un espai exterior en el qual poder evadir-se suposa un alleujament per a moltes persones. Un petit balcó o una terrassa ben condicionats ofereixen una sortida que val la pena cuidar.

No obstant això, sempre pot sorgir algun dubte a l’hora de triar quins materials són els més adequats per aconseguir un ambient agradable sense estar obligat a unes cures excessives.

Una de les decisions que sol resultar més complicada de prendre és si ens decidim per apostar per posar gespa natural o artificial. Aquí expliquem els avantatges i desavantatges de cadascun d’ells.

Cost inicial

Dos són els aspectes que en major mesura marquen la diferència entre l’un i l’altre: el cost i les atencions.

En principi, el cost inicial de la gespa artificial és superior al del natural. El primer necessita una superfície plana per a la seva instal·lació, mentre que el segon necessita terra, llavors, aigua… i temps per créixer. De totes maneres cal tenir en compte que a la llarga sol resultar més barat l’artificial que el natural, sobretot pel que fa a les atencions.

Manteniment

Pel que fa al manteniment, resulta evident que el de l’artificial és molt menys onerós, encara que també requereix atencions. Cal tenir en compte que pels materials amb els quals està fabricat és susceptible de resultar tacat. Si hi ha nens a casa cal posar-hi especial atenció, ja que una taca que no es pot treure en pot espatllar el conjunt.

També cal tenir especial cura en què no caiguin objectes pesants sobre la gespa artificial, ja que poden produir trencaments que amb el temps acaben per convertir-se en irreparables. Per contra, sol ser resistent als canvis climatològics i a les temperatures extremes.

Pel que fa a la gespa natural, les seves atencions solen ser bastant més complicades. A més del reg regular, amb la despesa d’aigua que comporta, cal procurar atencions per evitar plagues i malalties que poden afectar-la molt seriosament. O per a reduir el risc de proliferació d’àcars i insectes que poden resultar molestos per a les persones. També cal tallar-la de tant en tant i treure fulles o elements que evitin que li toqui el sol.

Aposta natural

No obstant això, per a moltes persones sempre és millor una aposta natural que una artificial. L’olor de naturalesa, la verdor natural, la frescor que transmet són elements que fan que molta gent prefereixin el natural a l’artificial.

A més, en l’actualitat hi ha suficients variants de llavors de gespa per poder triar la més adequada a les necessitats del terreny en el qual es vagi a plantar. N’hi ha que aguanten millor el fred o la calor, que són menys susceptibles de sofrir determinades malalties o els atacs d’uns certs animals, que requereixen menys consum d’aigua i menys atencions, etc.

També es pot incloure entre els avantatges de la gespa natural el tacte que se sent quan s’hi camina descalç, molt més suau que quan es tracta de gespa artificial.GuinotPrunera 2020. Tots els drets reservats  |  Avís legal  |  Política de privacitat  |  Política de Cookies