Arriben els edificis intel·ligents… amb un cervell virtual

La intel·ligència artificial s’obre pas en el món de la construcció d’edificis. Dotar a un edifici d’un cervell virtual capaç d’adequar-se a les necessitats dels seus habitants ja és una realitat que no trigarà a generalitzar-se en les construccions del futur.

El primer edifici intel·ligent dotat d’un cervell virtual es posarà en marxa a Berlín. Es tracta d’un edifici d’oficines amb una estructura i un disseny impactants a causa de les seves formes geomètriques i al seu recobriment de cristall.

No obstant això, el veritable valor de l’edifici està en el seu interior. Els dissenyadors han creat un sistema que és capaç de gestionar el funcionament de l’edifici d’acord a les necessitats de cadascuna de les persones, o grup de persones, que es troba en el seu interior. El cervell virtual gestiona els recursos sobre la base de la major eficiència energètica de l’edifici.

El cervell virtual rep tota la informació que genera l’edifici, des del nombre de persones que hi ha en el seu interior, en cada planta i en cada habitació, per a optimitzar els recursos. Analitza en temps real el comportament de cada persona per a conèixer les seves preferències i, d’acord amb això, és capaç d’adequar una habitació a aquestes preferències.

El sistema també contribueix a millorar la seguretat. En tenir coneixement constant d’en quin lloc es troba cada persona, és capaç d’implementar plans per al cas que es produeixi una situació d’emergència. El cervell virtual pot, per exemple, bloquejar o desbloquejar portes i finestres en el cas que per una emergència sigui necessari evacuar l’edifici de manera ràpida.

A més, el sistema aprèn en quines parts de l’edifici es concentra el nombre més gran de persones a cada moment. Amb això és capaç de distribuir les necessitats energètiques atesos els llocs en els quals s’ha d’aportar més o menys calor o fred, segons les exigències de les persones.

Gràcies a l’ús d’aquest cervell virtual, les claus físiques desapareixen i els usuaris de l’edifici poden ingressar en ell senzillament fent servir el seu telèfon mòbil, la qual cosa els permet accedir a l’edifici i al pàrquing amb total seguretat simplement amb acostar-se a les portes.

Entre altres funcionalitats, el sistema permet reservar sales de reunions, de manera remota i amb temps d’antelació, controlant de la mateixa forma aspectes com la climatització o la il·luminació de la sala. En aquest cas, el mateix sistema pot aconsellar a l’usuari l’ús d’una altra sala atenent a assumptes com la millor eficiència energètica.

Un altre aspecte important fa referència a la façana. Realitzada en cristall, compta amb una doble capa que permet l’entrada de llum natural i el sistema és capaç de transferir la calor exterior d’unes zones a unes altres depenent de les necessitats específiques de cadascuna d’elles.

A més, el cervell virtual està preparat per a treballar amb una àmplia varietat dels estàndards dels sistemes electrònics i domòtics més habituals.GuinotPrunera 2019. Tots els drets reservats  |  Avís legal  |  Política de privacitat  |  Política de Cookies