Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

GUINOT PRUNERA SERVEIS INMOBILIARIS, S.L. (d'ara endavant GUINOT PRUNERA), té com a objectiu respectar la PRIVACITAT dels seus usuaris i protegir les dades de caràcter personal que aquests puguin facilitar a través dels formularis facilitats en/o a través de qualsevol forma de contacte referida en la website.

L'usuari consent expressa i inequívocament que aquelles dades de caràcter personal que siguin facilitats arran de les comunicacions amb GUINOT PRUNERA siguin incorporats en els fitxers dels quals és titular així com al tractament automatitzat, o no, d'aquells amb les següents finalitats:S'informa als usuaris que aquest consentiment també es presta per a la cessió o comunicación de les dades incloses en els fitxers a les societats vinculades al grup GUINOT PRUNERA que apareixen referenciades a la web amb la finalitat que aquestes puguin tractar les seves dades de caràcter personal amb iguals finalitats que els anteriorment esmentats.

GUINOT PRUNERA li informa que ha adoptat les mesures de seguretat d'índole tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva pèrdua, tractament o accés no autoritzat conforme a la legislació vigent en matèria de protecció de dades tenint en compte de l'estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades.

Aquest consentiment pot ser revocat i per això els usuaris poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades; i la limitació o oposició al seu tractament previstos en el Reglament General Europeu de Protecció de Dades (RGDP) i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal dirigint una comunicació per escrit al domicili social de GUINOT PRUNERA en Calle Roselló 250, C.P. 08037 de la localitat de Barcelona o bé, a l'adreça de correu electrònic lopd@guinotprunera.com; incloent en tots dos casos fotocopia del seu DNI o un altre document identificatiu similar.

XARXES SOCIALS

GUINOT PRUNERA està present a les principals xarxes socials: Facebook, Twitter, Google+,Instagram, Linkedin. Per aquest motiu assumeix el paper de Responsable del Tractament de les dades abocades en els seus perfils derivat de amics, likes, followers o seguidors, comments, pines, etc.

L'usuari accepta expressament estar sotmès a les condicions i termes que, en matèria de privacidad, disposen les diferents xarxes socials o plataformes on GUINOT PRUNERA està present, facultant a aquest a utilitzar els mitjans que les mateixes xarxes li permet per informar a els usuaris sobre les diferents activitats i serveis que realitza.

NEWSLETTER

GUINOT PRUNERA ofereix de manera gratuïta als usuaris el servei de Newsletter, que consisteix en l'enviament periòdic de notícies i comunicacions comercials relacionades amb l'entorn GUINOT PRUNERA.

Aquest servei serà facilitat per mailchimp.com, qui gestiona la subscripció dels usuaris, l'enviament de la Newsletter i la cancel·lació de les subscripcions. L'usuari podrà donar-se de baixa del servei a qualsevol moment prement l'enllaç que apareix al final del missatge d'actualització que rep en el seu correu electrònic o exercint el seu dret de cancel·lació o oposició front GUINOT PRUNERA de la mateixa manera ja esmentat en matèria de proteccióde dades.

MODIFICACIONS

La present Política de PRIVACITAT podrà ser actualitzada a qualsevol moment sobre la base de les necessitats pròpies de la website i futurs canvis legislatius en matèria de privadesa, reservant-se GUINOT PRUNERA aquest dret en exclusiva.

DADES DE CONTACTE

GUINOT PRUNERA SERVEIS INMOBILIARIS, S.L.
Calle Roselló 250
08008 - Barcelona
www.guinotprunera.com